Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 36 Next Page
Page Background

7

Pro Medico

grudzień 2017 / styczeń 2018

z działań samorządu

APEL

Prezydium Okręgowej

Rady Lekarskiej

w Katowicach

z dnia 25 października 2017 r.

do zarządzających zakładami

leczniczymi, ordynatorów

i kierowników oddziałów

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

w Katowicach apeluje do zarządzających

zakładami leczniczymi, ordynatorów i kie-

rowników oddziałów o udzielenie w mia-

rę możliwości wsparcia protestującym

lekarzom.

Pamiętajmy, że lekarze protestują w celu

poprawy systemu ochrony zdrowia,

w interesie wszystkich zawodów medycz-

nych, a przede wszystkim pacjentów.

Głoszone przez nich postulaty są zgodne

z oczekiwaniami środowiska lekarskiego.

Prezes

Okręgowej Rady Lekarskiej

Jacek Kozakiewicz

Uchwała nr 9/2017

Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach

z dnia 26 października 2017 r.

w sprawie: potwierdzenia wyników wyborów w poszczególnych

rejonach wyborczych

ogłoszenia listy wybranych delegatów

Okręgowa Komisja Wyborcza, na podstawie art. §3 ust. 1 pkt. 13 Regulami-

nu okręgowej komisji wyborczej stanowiącego załącznik do uchwały nr 15

X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu

okręgowej komisji wyborczej, §29 ust. 4 i §45 ust. 1 Regulaminu wyborów

do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania

członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach

oraz wyborów komisji wyborczych stanowiącego załącznik do uchwały Nr

12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r., po dokonaniu

kontroli dokumentacji wyborów w rejonach wyborczych, postanawia:

§1

1. Potwierdzić wyniki głosowania i wyborów delegatów w poszczególnych

rejonach wyborczych.

2. Wyniki głosowania i wyborów delegatów, z podziałem na rejony wybor-

cze, stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Zobowiązać Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowi-

cach do opublikowania w biuletynie Śląskiej Izby Lekarskiej (Pro Medico)

oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Śląskiej

Izby Lekarskiej wyników wyborów, o których mowa w §1 uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Okręgowej Komisji Wyborczej

Stanisław Borysławski

Sekretarz

Okręgowej Komisji Wyborczej

Marek Gmerczyński

Delegaci wybrani na Okręgowy Zjazd Lekarzy VIII kadencji

BĘDZIN

1. Maciej Hamankiewicz

2. Jacek Kołacz

3. Mirosława Mandat

4. Jarosław Stefaniak

5. Mariusz Włusek

BYTOM

(Szpital Wojewódzki nr 4 + prac. ŚUM

+ prywatne praktyki + niewykonujący

zawodu + wykonujący zawód poza

granicami RP

)

1. Mirosław Dąbal

2. Iwona Kielan-Postek

3. Jacek Kozakiewicz

4. Sławomir Kożuch

5. Janusz Milejski

6. Jerzy Pieniążek

7. Andrzej Postek

8. Tomasz Potempa

9. Elżbieta Smętek

BYTOM

(Szpital Specjalistyczny nr 2

+ pracownicy ŚUM)

1. Tomasz Biniszkiewicz

2. Piotr Grzesik

3. Leszek Jagodziński

4. Tadeusz Urban

BYTOM

(Szpital nr 1 + pracownicy ŚUM)

1. Adam Błażelonis

2. Ewa Herba

BYTOM

(lekarze spoza rejonów 2, 3, 4)

1. Janina Chmurak-Lachendro

2. Urszula Lipowiecka-Kubacz

3. Krzysztof Szczechowski

CHORZÓW

1. Małgorzata Błaszczyńska

2. Paweł Jasiński

3. Ireneusz Kohut

4. Barbara Kopczyńska

5. Danuta Korniak

6. Janusz Kozina

7. Żywisław Mendel

8. Gabriela Muś

9. Henryk Potyrcha

10. Beata Reszka

11. Michał Roleder

12. Stefan Stencel

13. Bogna Teodorowicz-Rachuba

CZELADŹ+WOJKOWICE + MIERZĘ-

CICE +SIEWIERZ + BOBROWNIKI,

BRUDZOWICE, PSARY, SIEMONIA,

SĄCZÓW, PRZECZYCE + ROGOŹNIK,

STRZYŻOWICE

1. Paweł Gruenpeter

2. Grzegorz Iwański

3. Mirosława Rogal

K7.009/07 DĄBROWA GÓRNICZA

(Szpital Specjalistyczny) + Sławków

1. Janusz Wołkowski

2. Mariusz Ziomek

DĄBROWA GÓRNICZA

(NZOZ-y + prywatne praktyki

Sekretarz

Okręgowej Rady Lekarskiej

Krystian Frey