Background Image
Table of Contents Table of Contents
ProMedico PS Pismo Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach grudzień 2017/styczeń 2018 nr 245 Next Page
Information
Show Menu
ProMedico PS Pismo Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach grudzień 2017/styczeń 2018 nr 245 Next Page

 
Okładka
1

Z mojego punktu widzenia
3

Od redakcji
4

Działo się niemało
5

Apele, uchwały
8

Delegaci wybrani na XXXVIII Okręgowy Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy
9

Prawo medyczne
12

150 lat Lwowskiego Towarzystwa Lekarskiego
13

Kursy i konferencje
14

Ochrona zdrowia. Szpitale powiatowe w sieci
15

Onkologia – jak dogonić Europę?
16

Delegatury
18

IV Andrzejki Stomatologiczne
19

Młodzi lekarze
20

Z sukcesów lekarzy ŚIL
21

Jubileusze w GCM w Katowicach-Ochojcu
23

Echa publikacji. Reklama w ochronie zdrowia
24

Felieton
25

Medyczne ślady wędrówek po świecie
26

Notatki z podróży
27

Sport
28

Kultura. Pro Memoria 2017
29

Wspomnienia, nekrologi
30

Ogłoszenia
32