Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  30 / 40 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 30 / 40 Next Page
Page Background

Pro Medico

postscriptum

maj 2017

28

onkologia

Okazją do zorganizowania seminarium

była odbywająca się w tym dniu uro-

czystość oddania do użytku pierwszego

w Polsce i trzeciego w Europie, najnow-

szego przyspieszacza wysokoenergetycz-

nego EDGE™ firmy Varian Medical Systems

Inc. To najbardziej precyzyjne obecnie

urządzenie przeznaczone jest do ultra-

precyzyjnej radiochirurgii stereotaktycz-

nej zmian nowotworowych położonych

wewnątrz i zewnątrzczaszkowo, szczegól-

nie zaś w obrębie ośrodkowego układu

nerwowego. Seminarium zgromadziło bli-

sko 100 uczestników z Gliwic i wielu innych

ośrodków radioonkologicznych w Polsce

i zostało poświęcone przeglądowi nowo-

czesnych sposobów radioterapii onkolo-

gicznej stosowanych na świecie. Swoim

doświadczeniem w tym zakresie podzielili

się z uczestnikami zaproszeni specjaliści

z zagranicy: prof.

John Fiveash

(Universi-

ty of Alabama, Birmingham), prof.

Patrick

Kupelian (

UCLA i VMS),

Luca Cozzi

(Humanitas Hospital, Milan i VMS) oraz

specjaliści z Gliwic: prof.

Rafał Tarnawski

oraz prof.

Krzysztof Ślosarek

. Semina-

rium otworzył dyrektor Oddziału Centrum

Onkologii w Gliwicach. Prof.

Krzysztof

Składowski

powitał uczestników i zapo-

wiedział zaplanowane podczas semina-

rium wykłady.

W pierwszej prezentacji pt.

„CNS Radio-

surgery: RapidArc to HyperArc – integration

of NS and RS”

prof. John Fiveash omówił

postępy w integracji radioterapii oraz neu-

Sesja naukowa

18 maja 2017 r. w Auli im. J. Święckiego na terenie Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii

Skłodowskiej-Curie, Oddziału w Gliwicach, odbyła się sesja naukowa zorganizowana przez

gliwicki Oddział Centrum Onkologii oraz firmę Varian Medical Systems Poland Sp. z o.o.,

producenta zintegrowanych systemów do radioterapii onkologicznej.

Prezentacja nowoczesnego sprzętu z udziałem zaproszonych gości.

EDGE w zbliżeniu...

Fot. z archiwum CentrumOnkologii

Fot. z archiwum CentrumOnkologii