Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  32 / 40 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 32 / 40 Next Page
Page Background

Pro Medico

postscriptum

maj 2017

30

bezpieczeństwo

np. prędkości, systemu opłat za autostrady, możliwości wjazdu do miast według

norm emisji spalin, itp.,

• przed wyruszeniem w dłuższą drogę wskazane jest sprawdzenie stanu technicz-

nego swojego samochodu, uzupełnienie płynów eksploatacyjnych, warto zajrzeć

do dowodu rejestracyjnego czy przegląd techniczny jest aktualny, a także w tym

samym celu do polisy OC, aby nie było zaskoczenia podczas kontroli policyjnej lub

zdarzenia drogowego,

• załadowanie bagażnika jest niby prostą czynnością, ale czasami, zwłaszcza na tra-

sie, wyciągnięcie najmniejszej rzeczy z największej torby wymaga akrobatycznych

zdolności, pamiętajmy, aby w sposób właściwy rozmieścić nasze bagaże,

• wskazane jest założyć siatkę oddzielającą przestrzeń pasażerską od bagażowej,

dzięki temu unikniemy przemieszczania się bagaży podczas gwałtownego hamowa-

nia lub – czego nikomu nie życzę – zderzenia i koziołkowania samochodu,

• jeżeli wakacje spędzamy z naszymi czworonożnymi przyjaciółmi, również warto

pamiętać o ich komforcie podróżowania, wykorzystujmy do tego celu specjalne

transportery lub specjalne uprzęże, dostosowane do wielkości naszego zwierzaka

– pamiętajmy, że prawa fizyki są bezlitosne i w przypadku, gdy dojdzie do zderzenia

pojazdu z przeszkodą przy prędkości np. ok. 50 km/h to nasz zwierzak, który waży

3 kg, może uderzyć w nas z siłą 100 kg,

• postarajmy się owdrażanie zasady, że z dróg należy korzystać, a nie jewykorzystywać.

Gdy już zabezpieczyliśmy nasz dobytek przed wyjazdem, a także szczęśliwie dotar-

liśmy do celu podróży,

nie pozostaje nic innego, jak realizować urlopowe plany

.

Ale... i tu musimy pamiętać o pewnych zasadach.

• jeżeli nie jest to konieczne, nie nośmy wszystkich dokumentów przy sobie – zwłasz-

cza w tylnej kieszeni spodni,

• przy wypłacaniu gotówki z bankomatów warto zwrócić uwagę na otoczenie: czy

nie jesteśmy obserwowani przez obce osoby,

• we wnętrzu samochodu nie trzymajmy na widoku takich urządzeń jak nawigacje

samochodowe, aparaty fotograficzne, kamery, tablety, itp.,

• czasami warto powstrzymać się z codziennym publikowaniem zdjęć z wakacji

na portalach społecznościowych – może to być sygnał dla przestępców, że właścicie-

li nie ma, tym samym można dokonać włamania do domu, gabinetu,

• nie należy podawać swoich danych osobistych, przy wykorzystaniu niesprawdzo-

nych sieci internetu ogólnodostępnego,

• szczególnie przy wyjazdach poza granice naszego kraju może być przydatne posia-

danie kserokopii dokumentów takich jak paszport, dowód osobisty, prawo jazdy.

Powyższe wybrane zasady bezpieczeństwa z pewnością nie wyczerpują obszernego

katalogu zachowań, które są niezbędne w codziennym życiu. Warto zwrócić uwagę,

że żadna z zasad nie daje nam gwarancji na uniknięcie w 100% zagrożeń. Jednak sto-

sowanie ich z pewnością będzie miało wpływ na ograniczenie ewentualnych skut-

ków. Urlop to fantastyczna rzecz i warto się cieszyć beztroską korzystania z uroków

wypoczynku. Życzę udanego wypoczynku, z minimalną ilością trosk, a z olbrzymim

ładunkiem radości, uśmiechu i dobrego samopoczucia.

insp. dr Rafał Kochańczyk

Komendant Szkoły Policji w Katowicach

Na pierwszym i drugim roku studiów

nauczano chemii organicznej, nieorga-

nicznej, chemii fizjologicznej i fizy-

ki. Nie mogłem wówczas zrozumieć,

co wspólnego z medycyną mają fizyka

i chemia.

Po złożeniu egzaminu z chemii

fizjologicznej moje wątpliwości ustąpiły

miejsca ciekawości. Po wielu latach zro-

zumiałem, jak ogromna rewolucja została

dokonana wmedycynie dzięki fizyce i che-

mii. Często, kiedy później musiałem uczyć

się fizyki czy chemii, z uśmiechem stwier-

dzałem, że w medycynie nie można nicze-

go pomijać. Wreszcie temat mojej pracy

doktorskiej obejmował badania z użyciem

pierwiastków radioaktywnych. Dzisiaj bez

pogłębionej wiedzy z tego zakresu lekarz

może mieć trudności w wykonywaniu

codziennych obowiązków. Nie zapomi-

najmy jednak, że od chwili, kiedy ja się

uczyłem na studiach fizyki i chemii, mija

pięćdziesiąt trzy lata.

Trzeci rok studiów obejmował podsta-

wy nauk klinicznych i pierwszy kontakt

z chorym człowiekiem.

Chorzy wiedzieli,

że są „materiałem” do nauczania studen-

tów i muszę przyznać, że nigdy nie spotka-

łem się z niechęcią z ich strony. Wielokrot-

ne badania znosili z dobrodusznym spo-

kojem i często pomagali studentom, wyli-

czając bardziej istotne szczegóły znane

im już z poprzednich badań. To w jakimś

stopniu łagodziło moje zdenerwowanie

wynikające ze świadomości, że chorzy

mogą już być zmęczeni. W sumie odno-

siłem wrażenie, że ówczesne pokolenie

z jakimś ciepłem i sympatią odnosiło

się do studentów. Kilkakrotnie zdarzyło

mi się, że zbieranie wywiadu chorobowe-

Morbum evitare...

ciąg dalszy ze str. 29

Fragmenty

rozdziału

„Studia” z książki „Chi-

rurgia i chirurg, Reflek-

sje z okazji 50-lecia pra-

cy”, (zmarłegow2015 r.)

prof. Szczepana Łuka-

szewicza. Autor, laureat

Wawrzynu Lekarskiego

ŚIL, za udostępnienie

swoich książek łamom

„Pro Medico” otrzymał

w 2013 r. nagrodę „Zło-

te Pióro” z okazji jubile-

uszowego, 200 wydania

naszego miesięcznika.

(G.O.)

Obraz licencjonowany Drukarnia Chroma