Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  36 / 40 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 36 / 40 Next Page
Page Background

Pro Medico

maj 2017

34

wspomnienia, nekrologi, kondolencje

Odeszli na „wieczny dyżur”

Pozostaną na zawsze w naszej pamięci!

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach

Wyrazy głębokiego współczucia dla Naszej Koleżanki

dr Gabrieli Muś z powodu śmierci

Ojca

składają

Jacek Kozakiewicz

z Okręgową Radą Lekarską w Katowicach

JarosławMarkowski

z członkami Komisji ds. Etyki Lekarskiej ŚIL

Pani dr Bożenie Wąsowicz

serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci

Taty

składa zespół oddziału Otorynolaryngologii Woje-

wódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu

10

kwietnia w wieku 32 lat zmarł śp. lek. dent.

Paweł Bry-

niarski

. Absolwent, rocznik 2010, Śląskiego Uniwersytetu

MedycznegowKatowicach, zawódwykonywałwformieprywatnej

praktyki, zamieszkały wChorzowie.

9

marca 2017 r. w wieku 60 lat zmarł śp. dr n. med.

Marcin

Bujak

. Absolwent, rocznik 1981, Śląskiej Akademii Medycznej

w Katowicach, specjalista II° z chorób wewnętrznych oraz specja-

lista z medycyny rodzinnej, pracownik NZOZ„Sana”w Katowicach,

zamieszkały wKatowicach.

4

lutego 2017 r. w wieku 67 lat zmarł śp. lek.

Marian Gil

. Absol-

went, rocznik 1981, Śląskiej Akademii Medycznej w Katowi-

cach, ostatnio pracował w Zespole Opieki Zdrowotnej w Olkuszu,

zamieszkały wOlkuszu.

29

stycznia 2017 r. w wieku 73 lat zmarła śp. lek.

Lidia Jakób-

czyk

. Absolwentka, rocznik 1970, Akademii Medycznej

w Białymstoku, specjalista I° z położnictwa i ginekologii, wielolet-

ni pracownik Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu,

zamieszkaławSosnowcu.

1

stycznia 2017 r. w wieku 31 lat zmarła śp. lek. dent.

Marta

Kolanko-Żukowska

. Absolwentka, rocznik 2009, Śląskiego

Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, zawód wykonywała

w formie prywatnej praktyki, zamieszkaławGliwicach.

15

grudnia 2016 r. w wieku 79 lat zmarła śp. lek.

Zuzanna

Maćkowska

. Absolwentka, rocznik 1962, Śląskiej Akade-

mii Medycznej w Katowicach, specjalista I° z neurologii, Delegat

naOkręgowy Zjazd Lekarzy II kadencji, ostatniemiejsce pracy Lecz-

nictwoOtwarte Chorzów, zamieszkaławChorzowie.

6

kwietnia 2017 roku w wieku 93 lat zmarła śp. dr hab. n.

med. Anna Makowska

, prof. SUM. Absolwentka, rocznik

1950, AkademiiMedycznej wŁodzi, specjalista II° z protetyki stoma-

tologicznej, delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy I i II kadencji, dele-

gat na Krajowy Zjazd Lekarzy I i II kadencji, członekOkręgowej Rady

Lekarskiej I i II kadencji, członek Naczelnego Sądu Lekarskiego I i II

kadencji, członek PrezydiumOkręgowej Rady Lekarskiej I kadencji,

wyróżniona Srebrnym Odznaczeniem„Zasłużony dla Lekarzy PRO

MEDICO”, wieloletni z-ca kierownika Zakładu Protetyki Stomatolo-

gicznej SUM, zamieszkaławKatowicach.

15

lutego2017r.wwieku70latzmarłaśp.lek.

MichalinaNagie-

towicz

. Absolwentka, rocznik 1970, Akademii Medycznej

w Gdańsku, specjalista I° z pediatrii, wieloletni pracownik NZOZ

„Medicator”wRadlinie, zamieszkaławWodzisławiu Śląskim.

14

marca w wieku 79 lat zmarł śp. lek.

Sławomir Nobis

. Absol-

went, rocznik 1963, Śląskiej Akademii Medycznej w Kato-

wicach, specjalista II° z chirurgii ogólnej, wieloletni pracownik Unii

Brackiej w Katowicach, ostatnio wykonywał zawód w formie pry-

watnej praktyki, zamieszkały wKatowicach.

23

marca2017 r.wwieku75 lat zmarł śp. lek.

ZbigniewSaiczek

.

Absolwent, rocznik 1965, Śląskiej Akademii Medycznej

w Katowicach, specjalista I° z chirurgii ogólnej oraz II° z anestezjo-

logii i reanimacji, ostatnio zatrudniony w SzpitaluMiejskimw Kato-

wicach Szopienicach.

19

kwietnia 2017 r. w wieku 89 lat zmarła śp. dr n. med.

Bogu-

miła Szymczyk

. Absolwentka, rocznik 1951, Akademii

Medycznej we Wrocławiu, specjalista II° z dermatologii i wenero-

logii, ostatnio zawód wykonywała w formie prywatnej praktyki,

zamieszkaławZabrzu.

14

kwietnia 2017 r. w wieku 60 lat zmarła śp. lek.

Helena

Wałach

, Absolwentka, rocznik 1981, Śląskiej Akademii

Medycznej wKatowicach, lekarz choróbwewnętrznych, specjalista

chorób zakaźnych, ostatnio pracowała w Zakładzie Ubezpieczeń

Społecznych, zamieszkaławRybniku.

W

wieku93 lat zmarła śp. dr n. med.

ZofiaWięckowska

. Absol-

wentka, rocznik 1952, Akademii Medycznej w Poznaniu,

specjalista II° z onkologii, wieloletni pracownik CentrumOnkologii-

Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie w Gliwicach, ostatnio zatrud-

nionawObwodzie LecznictwaKolejowegowKatowicach, zamiesz-

kaławGliwicach.

Ze smutkiemprzyjęliśmy wiadomość

o śmierci

Pani prof. dr hab. n. med.

Danuty Rożnieckiej-Rościszewskiej

,

która była wieloletnim Kierownikiem

Katedry i Kliniki Neurologii w Zabrzu, SUM

w latach 1990-1996.

Z wielkim żalem

na ręce Rodziny

składamy kondolencje.

Dr hab. n. med. Monika Adamczyk-Sowa

Prof. dr hab. n. med. Krystyna Pierzchała

wraz z zespołempracowników

Katedry i Kliniki Neurologii w Zabrzu, SUM