Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 40 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 40 Next Page
Page Background

3

Pro Medico

maj 2017

z działań samorządu

Działo się niemało…

ZABRZE, RYBNIK: W PODZIĘKOWANIU NASZYM

MISTRZOM I NAUCZYCIELOM

Dwukrotnie, w Zabrzu i Rybniku, odbyły się

spotkania organizowane wspólnie przez

samorządy – lekarski i terytorialny. Były oka-

zją do złożenia podziękowań zabrzańskim

i rybnickim lekarzom i lekarzomdentystom,

którzy w tym trudnym i odpowiedzialnym

zawodzie przepracowali wiele lat, cieszą-

cych się szacunkiem i uznaniemwśród cho-

rych, jak i młodszych Koleżanek i Kolegów.

„Salus aegroti suprema lex esto” – ten naj-

ważniejszy nakaz etyczny naszego zawodu

najlepiej charakteryzuje sposób, w jaki lekarz

wypełnia swoje powołanie

– mówił podczas

uroczystości prezes ORL

Jacek Kozakie-

wicz

. –

Wasze zaangażowanie, profesjona-

lizm i pełne oddanie ważnemu celowi, jakim

jest dobro chorego, godne jest najwyższego

uznania i może stanowić piękny przykład dla

młodszych Koleżanek i Kolegów

.

Wśród lekarzy i lekarzy dentystów, którzy

otrzymali okolicznościowe listy gratula-

cyjne i drobne upominki od prezesa ORL

J. Kozakiewicza i podziękowania od pre-

zydent Zabrza

Małgorzaty Mańki-Szu-

lik

, w Filharmonii Zabrzańskiej

22 marca

2017 r.

, znaleźli się:

– dr

IrenaDawidowicz

– prof. dr hab. n. med.

Antoni Dyduch

– dr n. med.

MieczysławDziedzic

– dr

Krystian Frey

– prof. dr hab. n. med.

Urszula Godula-

Stuglik

– dr n. med.

Lucyna Grodzicka-Zawisza

– dr

MarekHawranek

– prof. dr hab. n. med.

Jerzy Kozielski

– dr

WładysławaMiśkiewicz

– dr

Jerzy Pabis

– prof. dr hab. n. med.

Krystyna Pierzchała

– dr

AdamPietras

– dr n. med.

Alicja Pigoń-Węgiel

– prof. dr hab. n. med.

Lech Poloński

– dr

Krystyna Pradela-Czyżewska

– dr

Barbara Roczniok

– dr n. med.

Krystyna Szprynger

– dr n .med.

Andrzej Tyczyński

– dr n. med.

AnnaWąsek

.

Nieobecnym, a wyróżnionym lekarzom:

– dr

Reginie Barczyk

– dr. hab. n. med.

Andrzejowi Krzywiec-

kiemu

– dr n. med.

Halinie Książek-Bąk

– dr n. med.

Marii Łukasik

listy gratulacyjne zostaną wręczone

w innym terminie.

W dobry nastrój wprowadził uczestników

koncert Kwartetu Smyczkowego GENTLE

QUARET składającego się z muzyków Fil-

harmonii Zabrzańskiej i Śląskiej. Spotkanie

zakończyło się w miłej, wspomnieniowej

i refleksyjnej atmosferze w kuluarach Fil-

harmonii.

19 kwietnia br.

w Państwowej Szkole

Muzycznej im. Karola i Antoniego Szafran-

ków w Rybniku prezes ORL J. Kozakiewicz

i wiceprezydent Rybnika

Janusz Koper

,

w podobny sposób jak na spotkaniu

w Zabrzu, uhonorowali:

– dr.

Mieczysława Bijata

– dr

Stanisławę Bojczuk-Gemrot

– dr.

JózefaDrozda

– dr

Urszulę Grodoń

– dr

Halinę Jamicką

– dr n. med.

Astrid Koterwę

– dr

Łucję Krzyżoszczak-Mogilańską

– dr

Różę Kuźnik

– dr.

Józefa Leśniaka

– dr

AlicjęMichalską-Skwarę

– dr

KrystynęMuchę

– dr

Teresę Salamon

– dr

Krystynę Skupień

– dr. n. med.

Tadeusza Sobańskiego

– dr

Romualdę Stromczyńską

– dr.

Eugeniusza Szewczyka

– dr

Helenę Szygułę-Murzyn

– dr

IrenęWidziewicz-Michno

– dr.

Adolfa Zająca

– dr

Władysławę Zych-Sarzyńską

– dr

Krystynę Paleczną-Matuszek

.

Uroczystość uświetnił minikoncertem for-

tepianowym dr

Norbert Prudel

, członek

Okręgowej Rady Lekarskiej.

Pamiątkowe wspólne zdjęcie z Rybnika…

…i z Zabrza.

Fot. Archiwum „Pro Medico”

Fot. Archiwum „Pro Medico”