Background Image
Table of Contents Table of Contents
ProMedico PS Pismo Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach maj 2017 nr 240 Next Page
Information
Show Menu
ProMedico PS Pismo Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach maj 2017 nr 240 Next Page

 
Okładka
1

Z mojego punktu widzenia
3

Od redakcji
4

Działo się niemało
5

XXXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy
10

Apele i Stanowiska Zjazdowe
10

Nasz Samorząd
11

Sprawozdanie z działalności ORL za 2016 r.
15

Sprawozdanie z działalności OKW za 2016 r.
17

Sprawozdanie z działalności OKR za 2016 r.
18

Sprawozdanie z działalności OROZ za 2016 r.
19

Sprawozdanie z działalności OSL za 2016 r.
20

Z teki rzecznika
21

Prawo medyczne
22

Kursy i konferencje
23

Między pokoleniami
24

Z sukcesów śląskich lekarzy
24

Felieton. Mission Impossible 2017
25

Stomatologia
26

II Międzynarodowe Sympozjum Traumatologiczne
27

Codzienność i wyzwania opieki paliatywnej
28

Lekarze biegli sądowi
29

Pro Medico postscriptum
30

Onkologia. Sesja naukowa
30

Podstawowe zasady bezpieczeństwa na urlopie
31

Literatura
32

Listy
34

Wspomnienia, nekrologi
35

Ogłoszenia, reklamy
37