Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

Uchwała 45/2010 w sprawie powołania i określenia zadań Redaktora strony internetowej 

 UCHWAŁA Nr 45/2010

 

 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach

z dnia 23 czerwca 2010 r.
w sprawie: powołania i określenia zadań Redaktora strony internetowej

 

Na podstawie §2 pkt. 36 regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej stanowiącego załącznik do uchwały nr 13/2010 XXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach z dnia 27 marca 2010 r. w sprawie: uchwalenia regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach postanawia:

 

§1

Redaktor strony internetowej odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie strony internetowej Śląskiej Izby Lekarskiej.

 §2

Redaktor odpowiada za merytoryczną zawartość strony.

 

§3

  Do zadań Redaktora należy:

  1. Opracowywanie bieżących wiadomości o pracach organów samorządu lekarskiego oraz informacji dostarczonych przez członków samorządu lekarskiego.
  2. Nadzór nad stałym aktualizowaniem materiałów znajdujących się na stronie, przygotowywanie przez Biuro ŚIL, kancelarię prawną ŚIL, Rzecznika prasowego ŚIL.
  3. Utrzymywanie w należytym stanie technicznym strony.
  4. Opracowywanie i analiza ankiet umieszczanych na stronie.
  5. Wysyłanie newslettera.
  6. Odczytywanie i wstępna analiza listów przychodzących na skrzynkę pocztową strony internetowej.

§4

 Redaktor strony internetowej współpracuję z Komisją ds. BIP i strony internetowej ORL oraz Kolegium Redakcyjnym Biuletynu „Pro Medico”.

 

§5

Powierzone zadania Redaktor strony internetowej wykonuje przy pomocy pracownika biura ŚIL wyznaczonego przez Dyrektora Biura ŚIL.

§6

 Na stanowisko Redaktora strony internetowej Śląskiej Izby Lekarskiej powołuje się Rafała Kiełkowskiego.

 

§7

Nadzór nad działalnością redaktora strony internetowej powierza się Prezesowi ORL.

 

§8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                Sekretarz                                                                                                                 Prezes

 Okręgowej Rady Lekarskiej                                                 Okręgowej Rady Lekarskiej

           Andrzej Postek                                                                     Jacek Kozakiewicz

 

 

dodał 

Przemysław Skiba

Załączniki