Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

PEŁNOMOCNIK DS. ZDROWIA LEKARZY 

Potrzebujesz informacji, porady, wsparcia?

PRZYJDŹ

Wskażę kierunek zmierzający do rozwiązania Twojego problemu. 

 

Dr Dorota Rzepniewska, Pełnomocnik ds. Zdrowia Lekarzy i Lekarzy Dentystów, 

przyjmuje w każdą środę od 14:30 do 16:00 w siedzibie Śląskiej Izby Lekarskiej, w pokoju 

przesłuchań (IV piętro).

 

Uprzejmie proszę o wcześniejsze umówienie się na rozmowę, abym mogła zagospodarować odpowiednią ilość czasu na Twoją sprawę. Gwarantuję poufność. Proszę o kontakt:

 

- Dorota Rzepniewskatel.: 664 187 499,

 

- Mateusz Marzec, tel.: 32 60-44-253 (w godzinach pracy Śląskiej Izby Lekarskiej).

 Jeżeli masz wątpliwości, czy mogę pomóc w problemie, który Ciebie nurtuje zapoznaj się proszę z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania (FAQ) - być może problem był już poruszany.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
w sprawie działalności Pełnomocnika ds. zdrowia Lekarzy i Lekarzy Dentystów

1. Z jakiego rodzaju problemami można się zgłosić do Pełnomocnika?

Pełnomocnik do spraw zdrowia Lekarzy zajmuje się głównie problematyką uzależnień w środowisku lekarskim. Mogą się tu zatem zgłosić wszyscy Lekarze, których dotyczy uzależnienie od alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych (narkotyki, leki uspokajające). Przyjmuję także członków rodziny, gdy problem uzależnienia dotyczy lekarza.

2. Kto może się zgłosić do pełnomocnika?
Pełnomocnicy działają przy Okręgowych Radach Lekarskich (w tym wypadku przy ORL Śląskiej Izby Lekarskiej). Do Pełnomocnika ma prawo zgłosić się każdy lekarz z terenu działania danej Izby Lekarskiej, którego dotyczy problem uzależnienia.

3. Czy członkowie rodzin osób uzależnionych, będący lekarzami, mają prawo do skorzystania z konsultacji u Pełnomocnika?
Członków rodzin osób z problemem uzależnienia mogą dotyczyć zaburzenia adaptacyjne związane z przebywaniem w sytuacji przewlekłego stresu. Lekarze, których dotyczy ten problem mają prawo do konsultacji z Pełnomocnikiem, który może wskazać im sposoby leczenia, pomóc w podjęciu leczenia uzależnionemu członkowi rodziny.

4. Czy członkowie rodzin lekarza, nie będący lekarzami, mogą skorzystać z porady?

Zasadniczo nie. Pełnomocnik służy poradą lekarzom. Jednak traktując uzależnienie jako problem całej rodziny, nie jest wykluczone spotkanie lekarza wraz z uzależnionym członkiem rodziny. Interwencja Pełnomocnika dotyczy wtedy problemów lekarza. Bywa, że podczas tej rozmowy osoba uzależniona podejmuje decyzję o leczeniu.

5. Czy Pełnomocnik pełni rolę terapeuty uzależnionego Lekarza?

Docelowo nie. Lekarz uzależniony nie podejmuje leczenia u Pełnomocnika, podejmuje je w wybranej placówce odwykowej (stacjonarnej lub ambulatoryjnej). Jednak rozmowa z Pełnomocnikiem pełni rolę terapeutyczną, ponieważ bywa pierwszym etapem motywowania Lekarza do podjęcia leczenia. Zasadniczą rolą Pełnomocnika jest bycie przewodnikiem Lekarza po sposobach leczenia uzależnienia. Pełnomocnik może skonfrontować osobę uzależnioną z jej problemem, pomóc ustalić miejsce w dobrej placówce odwykowej a następnie monitorować postępy w leczeniu.

6. Czy zgłoszenie się / bycie wezwanym do Pełnomocnika grozi zawieszeniem prawa wykonywania zawodu?

Nie. Pełnomocnik działa odrębnie i niezależnie od Specjalnych Komisji orzekających o zdolności do wykonywania zawodu. Jego zadaniem jest pomóc lekarzowi w podjęciu leczenia, niezależnie czy został zawieszony w prawie wykonywania zawodu czy też nie. Interwencja Pełnomocnika zanim dojdzie do powołania Komisji, może (choć nie musi) zapobiec sankcji zawieszenia prawa wykonywania zawodu, o ile Lekarz podejmie współpracę (podejmie leczenie odwykowe).

7. Co dają spotkania z Pełnomocnikiem po zawieszeniu prawa wykonywania zawodu?

Lekarz po zawieszeniu prawa wykonywania zawodu z powodu uzależnienia w czynnej fazie, znajduje się w trudnej sytuacji emocjonalno-psychicznej. U osoby uzależnionej może to wywołać nawrót nałogu. Pomoc Pełnomocnika w znalezieniu miejsca w dobrej placówce ma szansę zwiększyć nadzieję Lekarza na powrót do zawodu. Regularne monitorowanie stanu zdrowia Lekarza umożliwia wydanie zaświadczenia dla potrzeb Komisji orzekającej o zdolności do wykonywania zawodu. Członkowie Komisji mają dzięki temu jasną informację, że Lekarz pozostawał w leczeniu odwykowym. Zaświadczenie o współpracy  z Pełnomocnikiem jest też warunkiem ubiegania się o wsparcie finansowe w Komisji Socjalnej (członkowie Komisji uzyskują w ten sposób informację, że zgłasza się do nich Lekarz z problemem uzależnienia, którego problemy finansowe nie są związane z tym, że pije, ale z przerwą w pracy związaną z leczeniem).

8. Czy można się zgłosić do Pełnomocnika z problemem zdrowotnym innym niż uzależnienie?
Tak, jednak zasadniczo zakres zainteresowania Pełnomocnika i jego kompetencje dotyczą uzależnień. Może on przekazać sprawę (za wiedzą i zgodą Lekarza) innym organom Izby.

9. Czy problemy osobiste ujawnione przez Lekarza Pełnomocnikowi pozostają tajemnicą lekarską?
Tak. Pełnomocnik ma obowiązek poinformowania ORL jedynie o tym, czy dany Lekarz się do niego zgłosił, czy zdecydował się podjąć leczenie lub przedstawił dowody leczenia. Pozostałe sprawy ujawnione przy okazji interwencji pozostają tajemnicą lekarską.

10. Czy Pracodawca uzależnionego Lekarza może zgłosić go do Pełnomocnika?
Tak, ale tylko jeżeli dojdzie do porozumienia z Pracownikiem podejrzewanym o uzależnienie, i ten zgodzi się na wizytę u Pełnomocnika. Pełnomocnik nie wysyła wezwania do Lekarza na żądanie jego Pracodawcy.

11. Czy poprzez Pełnomocnika można uzyskać kontakt z innymi trzeźwiejącymi Lekarzami, którzy wrócili do zawodu?
Tak. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie ze społecznością Lekarzy trzeźwiejących. Wielu z Nich upoważniło Pełnomocnika do dysponowania kontaktem z nimi na prośbę Lekarza z problemem


Instytucja "Pełnomocnika do spraw zdrowia Lekarzy i Lekarzy Dentystów" powstała w roku 2007 na podstawie "Uchwały Nr 7/07/V Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 13 kwietnia 2007 r." w celu niesienia pomocy Kolegom i Koleżankom borykającym się z uzależnieniem  od alkoholu (przede wszystkim) lub innych substancji psychoaktywnych (leki, narkotyki).


Zakres działania Pełnomocnika obejmuje m.in.:
- konsultacje indywidualne dla Lekarzy z problemem uzależnienia,
- współpraca z innymi organami Izby Lekarskiej (Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, Komisja Socjalna, Komisja ds. Orzekania o Zdolności do Wykonywania Zawodu),
- współpraca z ośrodkami terapii uzależnień (ambulatoryjnymi i stacjonarnymi) w celu ustalenia miejsca dla Lekarza z problemem,
- monitorowanie stanu zdrowia Lekarza, udzielanie wsparcia podczas wizyt kontrolnych  po ukończeniu leczenia,
- współpraca ze społecznością trzeźwiejących Lekarzy,
- rozpowszechnianie informacji o możliwościach pomocy w prasie branżowej,
- szkolenia ordynatorów i kierowników ośrodków służby zdrowia pod kątem rozpoznawania i szybkiego reagowania na problemy alkoholowe w środowisku lekarskim (w planie).


Wybierz pozycję