Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

KARTY MULTISPORT BENEFIT 

   

Pełna lista dostępnych obiektów:
 

MultiSport plus                          MuliSport classic                       MultiActive
 

 

 


 

 

Zapisy wyłącznie dla lekarzy Śląskiej Izby Lekarskiej

odbywają się bezpośrednio na platformie eMeltisport:

(kliknięcie w poniższy link jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia,

że jest się członkiem/pracownikiem Śląskiej Izby Lekarskiej)

 

http://www.emultisport.pl/register/28942

UWAGA: zapisy na miesiąc styczeń 2020 r. odbywają się do 16 grudnia 2019 r.

 

Aby posiadać kartę na dany miesiąc należy zapisać się przed upływem 10 dni od końca miesiąca poprzedzającego. 

(np. za marzec  – rejestracja do 18 lutego, za kwiecień - rejestracja do 21 marca)

 

 

 Karty będą do odebrania w biurze Ślaskiej Izby Lekarskiej w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49a (pokój 011)

  przed końcem miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego karta będzie użytkowana.

 

Użytkownicy posiadający już kartę nie dokonują zgłoszenia, tylko dokonują wpłaty za kolejny miesiąc przed upływem 2 dni każdego miesiąca poprzedniego (np. za marzec  – opłata do 26 lutego, za kwiecień - opłata do 28 marca)


 

 


Ważne:

Program MultiSport kierowany jest tylko i wyłącznie do członków Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach oraz rodzin. Karta nie może być odsprzedawana i przekazywana osobom nieuprawnionym do korzystania z Programu. Każda zainteresowana osoba będzie miała możliwość zgłoszenia nie więcej niż 3 (troje) dzieci korzystających z kart przeznaczonych dla dzieci. Dziecko, które w trakcie uczestnictwa w Programie ukończyło piętnasty rok życia, może zostać zgłoszone wyłącznie jako osoba towarzysząca. Karty dla dzieci i  osoby towarzyszącej wybiera się poprzez platformę eMultisport po zalogowaniu na swoje konto.

Uwaga: 

Administratorem  danych jest:

Benefit Systems SA, z siedzibą w Warszawie, Pl. Europejski 2, 00-844 Warszawa (dalej „my” lub „Benefit Systems”).

Cele i podstawy prawne przetwarzania:

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe:

w celu świadczenia usługi związanej z korzystaniem z Programu MultiSport (w tym również obsługi zgłoszeń i reklamacji) – podstawą prawną przetwarzania jest Pani/Pana zgoda

w celu prowadzenia konta na Platformie oraz dokonywania zamawiania, aktywacji i dezaktywacji karty oraz obsługi technicznej, zakładania i zarządzania kontem na Platformie – podstawą prawną przetwarzania jest zawierana drogą elektroniczną umowa

w celu marketingu bezpośredniego po zaprzestaniu korzystania z Programu MultiSport – podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda

w celu marketingu bezpośredniego w trakcie posiadania aktywnej karty w ramach Programu MultiSport polegającego na oferowaniu nowych produktów czy usług przez Benefit Systems oraz mającego na celu podnoszenie jakości usług poprzez badanie zadowolenia z usługi w drodze kontaktu poprzez wybrany przez Pani/Pana kanał komunikacji, w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług świadczonych drogą elektroniczną, prowadzenia analiz i statystyk – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes  Benefit Systems

w celu dostosowania Platformy do Pani/Pana potrzeb - podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes  Benefit Systems

w celach podatkowych i rachunkowych – podstawą prawną przetwarzania są obowiązki prawne wynikające z przepisów podatkowych  oraz z przepisów o rachunkowości 

Odbiorcy danych:

Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Benefit Systems: Partnerzy (obiekty sportowo-rekreacyjne), Klient (Twój pracodawca), podmioty drukujące kartę, dostawcy dodatkowych usług dostępnych w ramach Programu MultiSport, podmioty świadczące usługi serwisu i utrzymania systemów informatycznych i terminali, podmioty wspierające usługi płatnicze świadczone drogą elektroniczną, podmioty świadczące usługi związane z obsługą Użytkowników oraz wspierające nasze działania marketingowe, podmioty prowadzące audyty oraz organy publiczne.


Prawa związane z przetwarzaniem:

Ma Pani/Pan następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych

prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych

prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację

prawo dostępu do danych

prawo żądania sprostowania Pani/Pama danych osobowych

prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych

prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

prawo do przenoszenia Pana/Pani danych osobowych

inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych 

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu znajdują się pod tym linkiem: https://www.benefitsystems.pl/polityka-prywatnosci/

 

 

W sprawach technicznych
proszę o kontakt z pracownikiem Benefit Systems S.A.

Magdalena Maciejewska
tel. 22 2424107 
m.maciejewska@benefitsystems.pl

Załączniki