Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

ODZNACZENIA, MEDALE, WYRÓŻNIENIA 

Odznaczenia, medale i wyróżnienia Śląskiej Izby Lekarskiej

przyznawane są przez:

Kapitułę Odznaczeń, Medali i Wyróżnień, która przyznaje:

•    Srebrne i Złote Odznaczenie Zasłużony dla Lekarzy Pro Medico
lekarzom i lekarzom dentystom oraz innym osobom i instytucjom szczególnie zasłużonym dla środowiska samorządu lekarskiego,
•    Wyróżnienie Wawrzyn Lekarski
lekarzom i lekarzom dentystom oraz innym osobom i instytucjom za wybitne osiągnięcia,
•    Medal za Wybitne Osiągnięcia Pozamedyczne
lekarzom i lekarzom dentystom, którzy rozsławiają dobre imię ŚIL w dziedzinach pozamedycznych takich jak: kultura, sztuka, sport i działalność charytatywna,
•    Medal Śląskiej Izby Lekarskiej
instytucjom oraz osobom fizycznym spoza środowiska lekarskiego, działającym
w sferze zawodowej, społecznej i prywatnej dla dobra śląskiego samorządu lekarskiego.

Kapitułę Odznaczeń, Medali i Wyróżnień stanowią:
1.    Prezes ORL - Kanclerz,
2.    Wiceprezesi ORL - Wicekanclerze,
3.    Przewodniczący, prezesi ORL poprzednich kadencji.
4.    Sekretarz ORL – Sekretarz Kapituły,
5.    Przewodniczący Komisji ds. Etyki Lekarskiej,
6.    Przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego
7.    Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej.

Kapitułę Wyróżnienia Zasłużony Nauczyciel Lekarzy, która przyznaje:

•    Wyróżnienie Zasłużony Nauczyciel Lekarzy
członkom Śląskiej Izby Lekarskiej za wieloletnią, wybitną działalność i szczególne zasługi na polu kształcenia podyplomowego, w tym pełnienie funkcji kierownika specjalizacji.  

Kapitułę Wyróżnienia Zasłużony Nauczyciel Lekarzy stanowią:
1.    Prezes ORL – Kanclerz,
2.    Wiceprezesi ORL - Wicekanclerze,
3.    Przewodniczący, prezesi ORL poprzednich kadencji,
4.    Przewodniczący Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego,
5.    Przewodniczący Komisji ds. Młodych Lekarzy.

Odznaczenia, medale i wyróżnienia Śląskiej Izby Lekarskiej wręczane są w trakcie Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach lub w trakcie innych uroczystości izbowych, a informacja o ich przyznaniu każdorazowo zostaje umieszczona w czasopiśmie Pro Medico i na stronie internetowej Śląskiej Izby Lekarskiej.

Osoby, których dotyczyły pozytywnie przez Kapitułę rozpatrzone wnioski (wnioskodawcy i odznaczeni) zostaną niezwłocznie o tym poinformowane. 

Zaproszenia na uroczystości wręczania przyznanych odznaczeń, wyróżnień lub medali będą przesyłane laureatom w formie pisemnej.

 

Szczegółowe informacje na temat odznaczeń, wyróżnień i medali ŚIL (uchwały, regulaminy, wzory listów i wniosków) pozostają do Państwa dyspozycji w załącznikach poniżej.

 


APEL PREZESA ORL W SPRAWIE ODZNACZEŃ I FORMULARZE ZGŁOSZEŃLEKARZE I LEKARZE DENTYŚCI ORAZ INNE OSOBY I INSTYTUCJE

UHONOROWANE ODZNACZENIAMI, MEDALAMI I WYRÓŻNIENIAMI ŚIL

 

Załączniki