Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

KARTA DUŻEJ RODZINY LEKARSKIEJUprzejmie przypominamy, że Okręgowa Rada Lekarska na swym posiedzeniu w dniu  9 września 2015r. przyjęła uchwałę w sprawie regulaminu Karty Dużej Rodziny Lekarskiej i zmiany innych uchwał. Regulamin określa krąg podmiotów uprawnionych, zasady przyznawania Karty i świadczeń, do których uprawnieni są jej posiadacze.

Z tytułu posiadania Karty przysługują następujące świadczenia:

a) dostęp do karnetów sportowych OK System – 50 % zniżka dla wszystkich uprawnionych do korzystaniaz Karty, 
b) opłaty za szkolenia związane z doskonalenie zawodowym, organizowane przez Izbę – 50 % zniżka dla uprawnionego członka Izby,
c) oprocentowanie pożyczek udzielanych przez Izbę – 50 % stawki oprocentowania obowiązującego w Izbie dla uprawnionego członka Izby,
d) opłata za nocleg w bazie noclegowej „Pro Medico” w Warszawie – 50 % zniżki dla wszystkich uprawnionych z Karty. Zniżka liczona jest od kwoty opłaty ponoszonej przez członka Izby.


Załączniki