Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

Czerwiec 2011 
30 czerwca 2011 roku
 
Portal rynekzdrowia.pl w notatce „Prezydent wręczył nominacje: 13 nowych profesorów nauk medycznych i farmaceutycznych” informuje o uroczystości jaka odbyła się 29 czerwca br. w Pałacu Prezydenckim. Z rąk Bronisława Komorowskiego akty nominacyjne otrzymało czworo naukowców, członków Śląskiej Izby Lekarskiej:
„Krzysztof Gołba - profesor nauk medycznych, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach;
Jerzy Jochem - profesor nauk medycznych, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach;
Jerzy Widuchowski - profesor nauk medycznych, Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich;
Halina Woś - profesor nauk medycznych, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.”
 
 
29 czerwca 2011 roku
 
Rzeczpospolita w artykule Katarzyny Nowosielskiej „Medyk płaci trzy razy” informuje o zmianach w obowiązkowych ubezpieczeniach OC lekarzy, które wejdą w życie po 1 stycznia 2012 roku. Aktualnie lekarz mający własną praktykę gdzie leczy pacjentów w ramach umowy z NFZ musi posiadać stosowne ubezpieczenie, jeśli leczy pacjentów również prywatnie to wymagane jest osobne ubezpieczenie, a jeśli jednocześnie pracuje w placówce, która wykonuje świadczenia na podstawie kontraktu z funduszem to wówczas wymagane jest od niego jeszcze trzecie ubezpieczenie. Wchodząca w życie 1 lipca ustawa o działalności leczniczej ma od nowego roku uregulować te kwestie. „Zgodnie z nią polisę OC będzie musiał mieć podmiot leczniczy. Będzie nim zarówno szpital, jak i lekarz z prywatną praktyką. Jednocześnie nowa ustawa zastąpi regulacje o ZOZ, wyeliminuje przepisy o OC z ustawy o zawodzie lekarza i o opiece zdrowotnej. (…) Ustawa o działalności leczniczej ma określić także kary dla lekarza, który nie wykupi ubezpieczenia OC.”
 
Portal rynekzdrowia.pl w notatce „Dr Marek Czarkowski ponownie przewodniczącym Ośrodka Bioetyki NRL” informuje o nowym składzie rady ośrodka. Poza przewodniczącym w nowej radzie znaleźli się: Zdzisław Annusewicz, Romuald Krajewski, Eugeniusz Małafiej, Konstanty Radziwiłł oraz Krystyn Sosada (wieloletni przewodniczący Komisji Bioetycznej przy Śląskiej Izbie Lekarskiej). „Zadaniem Ośrodka jest szerzenie wiedzy o problemach bioetycznych w środowisku lekarskim oraz studentów medycyny i stomatologii, a także współpraca z polskimi komisjami bioetycznymi zajmującymi się opiniowaniem projektów eksperymentów medycznych prowadzonych na ludziach oraz wszystkimi innymi organizacjami, które także zajmują się zagadnieniami bioetyki.”
 
 
28 czerwca 2011 roku
 
Portal rynekzdrowia.pl w notatce „Kopacz: ustawa o umiejętnościach ma skrócić kolejki do lekarzy” informuje o planach Ministerstwa Zdrowia, które chce jeszcze w tej kadencji skierować do sejmu projekt ustawy. „Nowe przepisy pozwolą na podpisywanie z NFZ kontraktów i przez tych lekarzy, którzy do tej pory nie mieli takich uprawnień. Ma to skrócić kolejki do specjalistów.” Cytowana w artykule minister zdrowia Ewa Kopacz powiedziała: - „Aby wykonać gastroskopię, trzeba dostać się do gastroenterologa. Dziś wiemy, że chirurg umie to świetnie robić. Jeśli zda tę umiejętność, po sześciomiesięcznym kursie dostanie certyfikat, że jest przygotowany do wykonywania takiego badania.  Będzie miał pełne prawo do tego, by kontraktować z NFZ wykonywanie gastroskopii.”
 
Portal rynekzdrowia.pl w artykule „Trudno o jednolitą interpretację ustawy o VAT w ochronie zdrowia” informuje, że ograniczenie zwolnień z podatku w znowelizowanych przepisach ustawy o VAT powoduje wiele problemów z ich interpretacją. Przykładem tych problemów mogą być operacje plastyczne. „Od 2011 roku są one objęte podstawowa stawką, czyli 23-proc. podatkiem. Wyjątkiem są operacje plastyczne, które wpływają na poprawę zdrowia lub ratują przed jego utratą, np. poprawienie zmiażdżonej części twarzy po wypadku.
Generalnie, w ustawie o VAT określono, że zwolnione z tego podatku będą usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia świadczone przez lekarzy i lekarzy dentystów, pielęgniarki i położne, osoby wykonujące inne zawody medyczne i psychologów, a także usługi transportu sanitarnego, dostawa towarów (z wyłączeniem towarów akcyzowych) i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane przez zakłady opieki zdrowotnej.”
 
 
 
22 czerwca 2011 roku
 
Rzeczpospolita w artykule Katarzyny Nowosielskiej „Recepty są wystawiane za często” przedstawia problem przepisywania leków pacjentom przewlekle chorym. W Polsce lekarz może wystawić recepty wystarczające maksymalnie na trzy miesięczną kurację. Powoduje to wydłużanie kolejek do specjalistów, ponieważ niektórzy chorzy zapisują się do nich tylko po przepisanie kolejnej porcji leków. Zdaniem lekarzy problemem jest też liczba tabletek leku znajdująca się w opakowaniu. Bardzo często jest to 28 szt., przepisując więc trzy opakowania, a na więcej nie pozwalają przepisy, nie zapewnia się pacjentowi nawet trzech miesięcy leczenia. „Rozwiązaniem tej kłopotliwej sytuacji byłaby zmiana przepisów i umożliwienie wypisywania recept dla przewlekle chorych na sześć miesięcy. W Szwecji można wypisać recepty np. na rok. (…) Ministerstwo Zdrowia  odpowiedziało „Rz”, że pracuje nad zmianą rozporządzenia w sprawie recept.”


20 czerwca 2011 roku
 
Gazeta Wyborcza w artykule Judyty Watoły „Od lipca czeka nas chaos w przychodniach” informuje o zmianach w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej. NFZ planuje zwiększyć stawkę za poradę specjalistyczną, tak by lekarze nie odsyłali do szpitali pacjentów wymagających drobnych zabiegów, ale sami wykonywali je w warunkach ambulatoryjnych. „Kłopot w tym, że jednocześnie NFZ wcale nie zwiększył im kontraktów. Jeśli więc teraz laryngolog wykona kilku swoim pacjentom w ramach porady niewielki zabieg, np. punkcję zatoki nosowej, innych chorych przyjmie mniej, bo jego kontrakt szybciej się wyczerpie. (…) W śląskim NFZ-cie próbowaliśmy się dowiedzieć przynajmniej jakie badania i zabiegi – dotąd wykonywane tylko w szpitalach – będziemy teraz przechodzić w poradniach.” Jednak Fundusz nie udzielił autorce artykułu odpowiedzi na to pytanie.
 
Więcej na ten  temat można przeczytać w Serwisie Prasowym w notatce z 7 czerwca 2011.

Dziennik Gazeta Prawna w artykule Artura Radwana „Lekarz może zarabiać mniej od rezydenta” informuje o wyrokach zapadających w sprawach wytaczanych przez lekarzy z wieloletnim stażem, którzy zarabiają mniej niż rezydenci. „Szanse lekarzy na wygranie spraw przed sądem i uzyskanie odszkodowania są bardzo małe. Te bowiem już w trzech sprawach tego typu wypowiedziały się negatywnie. Również w czasie jednej z ostatnich rozpraw Sąd Najwyższy (SN) potwierdził taką linię orzeczniczą. (…) SN wskazał, że o dyskryminacji w wynagrodzeniu można mówić dopiero wtedy, gdy pensja odbiega od zarobków innych osób wykonujących pracę jednakową lub pracę o jednakowej wartości.”
 
 
14 czerwca 2011 roku
 
Portal rynekzdrowia.pl w notatce „Śląskie: Zapotrzebowanie na wiedzę z zakresu prawa medycznego wśród lekarzy?” informuje o zawarciu trójstronnego porozumienia w zakresie organizacji studiów podyplomowych. Porozumienie podpisały Śląska Izba Lekarska, Śląski Uniwersytet Medyczny i Uniwersytet Śląski. „W przypadku śląskiej inicjatywy, w przedsięwzięcie zostały zaangażowane dwie uczelnie i izba lekarska. Wydział prawa i administracji Uniwersytetu Śląskiego wydeleguje prawników, wydział lekarski Śląskiego Uniwersytetu Medycznego - praktyków z zakresu medycyny sądowej a ośrodek kształcenia Śląskiej Izby Lekarskiej - ekspertów od orzecznictwa sądowego.”
 
Dziennik Zachodni w notatce „Prof. Opala superstar” informuje o wybraniu prof. Grzegorza Opali, na członka Amerykańskiego Towarzystwa Neurologicznego. „Zaszczytu bycia członkiem Towarzystwa dostąpiło zaledwie kilku Polaków. By zostać członkiem ATN kandydat musi zostać zaakceptowany przez tzw. recenzentów – zwykle neurologów o uznanej światowej sławie.”
 
 
 
9 czerwca 2011 roku
 
Portal rynekzdrowia.pl w notatce „NFZ do lekarzy: należy zgłaszać przypadki zakażeń pałeczkami E. coli” informuje, co następuje:
„NFZ przypomina lekarzom i świadczeniodawcom, że w przypadku rozpoznania lub podejrzenia u pacjenta objawów zakażenia żołądkowo-jelitowego lub zespołu hemolityczno-mocznicowego, należy zgłaszać ten fakt do lokalnego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. NFZ przypomina o tym na prośbę Głównego Inspektora Sanitarnego, w związku ze wzrostem wykrywalności przypadków zespołu hemolityczno-mocznicowego oraz zakażeń werotoksycznymi pałeczkami E. coli O104. Powyższy obowiązek wynika z ustawy z 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570 z późn. zm.). Wzór formularza zgłoszenia zachorowania (podejrzenia zachorowania) na chorobę zakaźną jest dostępny na stronie internetowej NFZ.”
 
 
7 czerwca 2011 roku
 
Dziennik Gazeta Prawna w artykule Dominiki Sikory „Przychodnie skrócą kolejki w szpitalach” informuje o czekającym na wejście w życie rozporządzeniu w sprawie świadczeń gwarantowanych w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. „Obecnie pacjent zamiast uzyskać pomoc medyczną w tzw. warunkach ambulatoryjnych, czyli w przychodni specjalistycznej, jest odsyłany do szpitala (…) .To powoduje sztuczne wydłużanie szpitalnych kolejek, podczas gdy rola specjalistów zatrudnionych w ambulatoriach kończy się na stwierdzeniu, że pacjent wymaga leczenia.” Autorka przytacza słowa Jacka Paszkiewicza, prezesa NFZ, który mówi: „Za poradę w AOS fundusz płaci lekarzowi 40 zł. Nie jest to w żaden sposób dla niego motywujące, żeby za te pieniądze faktycznie zająć się pacjentem, zrobić prześwietlenie i złożyć złamanie. Łatwiej jest odesłać go do szpitala. Nowe przepisy mają zmienić tę praktykę.”
 
 
6 czerwca 2011 roku
 
Portal rynekzdrowia.pl w artykule Daniela Mieczkowskiego „Rusza pierwszy ogólnopolski rejestr incydentów medycznych w podstawowej opiece zdrowotnej” informuje, że portal poświęcony tej tematyce ma zacząć działać 6 czerwca br. System zgłaszania incydentów pod nazwą „Bezpieczna Opieka Zdrowotna” powstał w Zakładzie Medycyny Rodzinnej I Medycyny Społeczności Lokalnych w Łodzi. „System BOP składa się z dwóch elementów: formularza zgłoszenia i zbioru dotychczas zgłoszonych incydentów.
Zgłoszenia przydzielane są do konkretnych kategorii. Celem systemu BOP jest gromadzenie anonimowych opisów incydentów dotyczących bezpieczeństwa pacjenta w POZ oraz komentarzy do opisów z zachowaniem poufności. (…) żaden incydent nie jest zbyt prozaiczny albo zbyt poważny, aby nie mógł być zgłoszony. System przeznaczony jest dla lekarzy i zespołu podstawowej opieki zdrowotnej.”
 
 
4 czerwca 2011 roku
 
Rzeczpospolita w notatce „Historię choroby ogłada nie tylko lekarz” informuje, że wgląd do dokumentacji medycznej poza samym pacjentem i osobami przez niego upoważnionymi mają także szereg innych instytucji. „Historię choroby szpital musi udostępnić instytucjom, które będą potrzebowały takich informacji z tytułu kontroli lub nadzoru. Chodzi tu o organy władzy publicznej Narodowy Fundusz Zdrowia, organy samorządu zawodów medycznych oraz konsultantów krajowych i wojewódzkich. O udzielenie danych związanych z chorobą pacjenta mogą także wystąpić minister zdrowia, sądy, w tym dyscyplinarne, prokuratorzy, rzecznicy odpowiedzialności zawodowej w związku z prowadzonym postępowaniem.
 
 
3 czerwca 2011 roku
 
Portal rynekzdrowia.pl w notatce „Samorząd lekarski będzie monitorował sytuację zatrudnionych w ochronie zdrowia” informuje o powołaniu przez Naczelną Radę Lekarską zespołu do spraw monitorowania sytuacji pracowniczej w ochronie zdrowia. „Powołanie zespołu było wynikiem zapoznania się przez Naczelną Radę Lekarską z uchwałą Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy z 15 kwietnia 2011 r. (…) W uchwale tej czytamy m.in. że Zarząd Krajowy OZZL utworzy - we współpracy z Naczelną Radą Lekarską - krajowy zespół koordynacyjny, do którego zadań należeć będzie m.in. opracowanie wspólnych dla całego kraju postulatów, których spełnienie przez pracodawców (spółki) powinno - w ocenie OZZL i samorządu lekarskiego - skłonić zwalniających się lekarzy do powrotu do pracy.”
NRL zwróciła się również do prezesów poszczególnych izb lekarskich o powołanie podobnych zespołów na szczeblu regionalnym.
 
Dziennik Zachodni w artykule Agaty Pustułki i Marii Olecha „Z nową zastawką serce będzie bić jak dzwon” informuje o uroczystym otwarciu nowego, nowocześnie wyposażonego budynku Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. We wczorajszej uroczystości udział wzięli m.in. przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Jerzy Buzek, minister zdrowia, Ewa Kopacz i minister rozwoju regionalnego, Elżbieta Bieńkowska. Pacjenci z nowego budynku szpitala mogą korzystać już od blisko miesiąca – w tym czasie z powodzeniem przeprowadzono tam już około 100 operacji.