Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

Listopad 201129  listopada 2011 roku

Portal rynekzdrowia.pl w tekście „NRL powołała zespół do współpracy z Funduszem ws. recept” informuje, że na prośbę prezesa NFZ prezes NRL wyznaczył trzy osoby do prac nad kształtem umów upoważniających do wystawiania recept na leki refundowane. W zespole znaleźli się Zyta Kaźmierczak – Zagórska, Andrzej Cisło i Tomasz Romańczyk.

Więcej na ten temat można przeczytać w Serwisie Prasowym w notatkach  z 27 października i 21 listopada 2011 roku.

 
23  listopada 2011 roku

Rzeczpospolita w artykule Katarzyny Nowosielskiej „Od stycznia chorzy będą dłużej czekać na operacje” informuje o braku wydania zarządzeń przez prezesa NFZ, które umożliwiłyby rozpisanie konkursów dla placówek zajmujących się tzw. chirurgia jednego dnia. „Co więcej, w ostatni piątek centrala NFZ rozesłała do 16 swoich oddziałów list, nakazujący urzędnikom nie tylko nie rozpisywać nowych konkursów, ale także rozwiązać do grudnia umowy z placówkami, które miały w ubiegłym roku zakontraktowane świadczenia np. na trzy lata.”


21 listopada 2011 roku

Portal rynekzdrowia.pl w tekście „NIL: prośba o zawieszenie prac nad rozporządzeniem o receptach” informuje piśmie Prezydium NRL do ministra zdrowia o to, by do czasu opracowania wzoru umowy upoważniającej lekarza do zapisywania leków refundowanych, nie kontynuować pracy nad rozporządzeniem. „W treści stanowiska czytamy m.in., że przedstawiony do zaopiniowania projekt rozporządzenia budzi stanowczy sprzeciw w zakresie, w jakim nakłada na lekarzy i lekarzy dentystów dodatkowe obowiązki urzędnicze nie mające nic wspólnego z wykonywaniem zawodów lekarza i lekarza dentysty takie jak np. określanie na recepcie poziomu odpłatności leku.”
 


18 listopada 2011 roku

Dziennik Gazeta Prawna w artykule Beaty Lisowskiej „Lekarze i aptekarze nie chcą nowych recept” informuje o przygotowanym przez Ministerstwo Zdrowia projekcie rozporządzenia o nowym wzorze recept lekarskich. Jeśli projekt wejdzie w życie to od stycznia lekarze będą musieli umieszczać na drukach o wiele więcej informacji niż dotychczas. Poza danymi pacjenta m.in. imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania itd. trzeba będzie zaznaczyć także odpłatność pacjenta za przepisany lek 100%, 50%, 30%, „B” – bezpłatnie lub „R” – ryczałt. „Lek refundowany w styczniu, kwartał później może już być np. wydawany dla pacjenta tylko z pełną odpłatnością. Lekarze już teraz zapowiadają, że nie będą w stanie na bieżąco śledzić tych zmian. Pełni obaw są także aptekarze.”

Dotychczasowe wzory recept mają obowiązywać do końca czerwca 2012 roku.
 
 
17 listopada 2011 roku
 
Portal rynekzdrowia.pl w artykule Sabiny Borszcz „Śląski „biały szczyt”: mamy już dość dyskryminacji naszego regionu przez NFZ!” informuje o konsolidacji środowisk medycznych, jaka ujawniła się w trakcie konferencji prasowej zorganizowanej pt. „NIE dla dyskryminacji pacjentów ze Śląska”. Konferencja została zorganizowana przez Śląska Izbę Lekarską, aby dać wyraz dezaprobaty środowiska medycznego w związku z podziałem środków z tzw. funduszu zapasowego NFZ. „Na wstępie środowej (16 listopada) konferencji dr Jacek Kozakiewicz, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, podkreślał, iż śląskie środowisko medyczne przemówiło wreszcie wspólnym głosem. Obecni bowiem byli m.in. przedstawiciele samorządów: lekarskiego, pielęgniarskiego, aptekarskiego, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy i NSZZ Solidarność, a także Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych.
- Ta wspólna konferencja jest dowodem na determinację w każdej z tych grup zawodowych. To nie jest problem tylko jednej z nich, ale wspólny - dodał prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach.
A wspólnym problemem jest niedoszacowany i niedopracowany system finansowania ochrony zdrowia. Jak prognozuje dr Jacek Kozakiewicz, sytuacja będzie się nadal pogarszała, potęgując trudności w dostępie do świadczeń, co stworzy poważne zagrożenie dla zdrowia i życia pacjentów na tym regionie.”
 

8 listopada 2011 roku

 
 
Lekarskie związki zawodowe z czterech krajów (Polski, Czech, Słowacji i Węgier) podpisały porozumienie o współpracy, nazwane Kartą Wyszehradzką. W karcie zaznaczono, że państwa Grupy Wyszehradzkiej, mają podobne problemy dotyczące służby zdrowia, takie jak: niedostateczne nakłady publiczne na lecznictwo i niskie płace personelu medycznego, w tym lekarzy. Aby to zmienić, związki zawodowe z wymienionych krajów postanowiły podjąć współpracę i skoordynować swoje działania, aby skuteczniej bronić praw i interesów lekarzy. Aby osiągnąć zakładane cele (m.in. dotyczące wzrostu wynagrodzeń), związkowcy mają podejmować wspólne działania, np. grupowe zwalnianie się z pracy, czy strajk włoski.
 
 
Gazeta Prawna, 8.XI.2011 r.