Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

Komisja ds. KulturyPrzewodniczący: Grzegorz Góral

Członkowie: Danuta Koturbasz, Rafał Sołtysek, Adam Błeżelonis, Alina Gutry, Ewa Paszek, Bogumiła Żołędziowska-Galas, Krzysztof Szczechowski, Alicja Wrzoł, Przemysław Rosak, Jacek Kocot, Norbert Prudel, Jacek Kołacz, Jan Kłopotowski, Stanisław Mysiak, Alina Stępnik-Mardzyńska, Eugeniusz Depta, Krzysztof Jarczok, Krystyna Bojanowska, Krystyna Skupień, Magdalena Gawron-Kiszka, Stefan August, Wojciech Bednarski, Lidia Netczuk, Artur Przybyłowski, Jacek Kozakiewiczopiekun komisji: Mateusz Marzec

kontakt: tel. 32 60-44-276, e-mail: m.marzec@izba-lekarska.org.pl

 

 

Do zadań Komisji Kultury należy:

1/ integrowanie środowiska lekarskiego poprzez organizację i współudział w organizowaniu imprez kulturalnych o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim.

2/ koordynowanie przedsięwzięć z zakresu fotografii, plastyki, literatury, muzyki, filmu w grupach roboczych Komisji Kultury,

3/ wnioskowanie do Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach o dofinansowanie poszczególnych imprez, wchodzących w zakres kompetencji Komisji Kultury.

4/ wydawanie opinii w sprawie wniosków o dofinansowanie kosztów udziału lekarzy, członków SIL w plenerach artystycznych.

  


WIADOMOŚCI:

 

 

   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Śląska Izba Lekarska szuka Lekarzy chętnych do śpiewania w chórze.
W planach - pierwsza próba na jesieni tego roku, spotkania - raz w tygodniu.
Zgłoszenia przyjmuje Pani Doktor Magdalena Gawron-Kiszka
pod numerem telefonu 606-789-428
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Wybierz pozycję