Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

Czerwiec 2013
3 czerwca

 Spotkanie w Sądzie Okręgowym w Gliwicach, z udziałem dr Ryszarda Szozdy przewodniczącego Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy, a także Zespołu ds. orzekania i opiniowania sądowo - lekarskiego Śląskiej Izby Lekarskiej. Spotkanie poświęcone zostało omówieniu wzajemnych relacji sądów powszechnych i lekarzy biegłych sądowych w aspekcie dwóch nowych rozporządzeń ministra sprawiedliwości z 24 kwietnia br.  „w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym” (Dz. U. 2013 r., poz. 518) oraz „w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu karnym” (Dz. U. z 2013 r., poz. 508). Oba rozporządzenia weszły w życie 6 maja tego roku.


5 czerwca

Posiedzenie  Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach.

 
6-9 czerwca

Wspólny wyjazd szkoleniowy członków Okręgowej Rady Lekarskiej, zastępców Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i sędziów lekarskich do Lwowa. W jego trakcie miały miejsce liczne spotkania z ukraińską polonią medyczną oraz władzami miasta i Lwowskiego Uniwersytetu Medycznego. Rozmowy toczyły się głównie na temat nawiązania form współpracy w zakresie edukacji i kształcenia podyplomowego oraz utworzenia lekarskiego samorządu zawodowego na Ukrainie.


12 czerwca

Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach.

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach.


13 – 15 czerwca

Uczestnictwo w konferencji naukowej  poświęconej duńskiemu systemowi zabezpieczenia zdrowotnego i jego odpowiedzi na wyzwania dzisiejszej Europy. 


18 czerwca

Spotkanie w Bytomskim Klubie Lekarza Seniora.


19 czerwca

Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach.


22 czerwca

Wykład dla słuchaczy studiów podyplomowych „Prawo w ochronie zdrowia”, na temat zadań i roli samorządu lekarskiego. Organizatorami studiów są Uniwersytet Śląski i Śląski Uniwersytet Medyczny we współpracy ze Śląską Izbą Lekarską.

 
26 czerwca

Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach.

Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Śląską Izbą Lekarską, a Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach. Sygnatariuszami dokumentu zostali Jacek Kozakiewicz, prezes ORL i Jerzy Rdes, skarbnik ORL oraz Tadeusz Donocik, prezesem RIG. Obydwie strony zadeklarowały gotowość do współpracy, której celem jest integracja środowiska, wspólna organizacja wydarzeń promocyjnych oraz wzajemna wymiana informacji i doświadczeń w celu rozszerzenia oferty usług kierowanej do członków każdej ze Stron.

Spotkanie Komitetu Organizacyjnego Muzeum Medycyny, które po raz trzeci odbyło się z inicjatywy prezesa ORL  w siedzibie ŚIL. Wzięli w nim udział: Tadeusz Donocik – prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, prof. Jan Duława – prorektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Andrzej Gościniak – przewodniczący Sejmiku Śląskiego, prof. Ewa Kosowska – kierownik Zakładu Teorii i Historii Kultury UŚ, mec.  Krystian Szulc – przedstawiciel Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej, Piotr Uszok – Prezydent Miasta Katowice oraz prof. Zygmunt Woźniczka – historyk z Instytutu Nauk o Kulturze UŚ.
Biorący udział w spotkaniu wspólnie podkreślali, że misją Muzeum Medycyny powinna być tematyka zdrowia w najszerszym tego pojęcia znaczeniu. Należy ją realizować poprzez zarówno prezentowanie osiągnięć medycyny jak i edukowanie w zakresie dbałości o zdrowie i zachowań prozdrowotnych, z zastosowaniem nowoczesnych środków audiowizualnych. Prowadzona była również dyskusja nad lokalizacją i sposobem funkcjonowania planowanej placówki. Zebrani postanowili tematem organizacji Muzeum Medycyny i dotychczasowymi ustaleniami zainteresować również władze samorządu województwa śląskiego, a w szczególności przewodniczącego i członków Komisji Edukacji, Nauki i Kultury Sejmiku Śląskiego.


27 czerwca

Udział w otwarciu Centrum Diagnostycznego Helimed oraz nowego pawilonu szpitalnego Sport Kliniki w Żorach


28  czerwca 

Wielopokoleniowe spotkanie z lekarzami w Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Bytomiu. Organizatorem spotkania była prof. Anna Obuchowicz, kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego Pediatrii. Gościem tego wydarzenia był Jacek Kozakiewicz, prezes ORL, który wręczył listy gratulacyjne zasłużonym lekarzom, twórcom bytomskiej pediatrii: dr  Barbarze Balkowskiej-Nowak, Jadwidze Grażynie Denk, Kazimierzowi Jończykowi, Izabeli Małowskiej, Wacławowi Nowakowi, Alicji Sikorze oraz Iwonie Świętochowskiej. (Więcej na ten temat na dalszych stronach Pro Medico).