Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

Rozstrzygnięcie konkursu ofert w rodzaju Leczenie Stomatologiczne

data: sobota, 04 grudzień 2010

W związku ze znaczną ilością świadczeniodawców, którzy nie uzyskali kontraktu oraz dużą liczbą zredukowanych kontraktów prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach wystosowało pismo do dyrektora Śląskiego Oddziału NFZ o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji, w szczególności o podanie kryteriów jakimi kierowała się komisja konkursowa wybierając bądź odrzucając ofertę.

 

Katowice, dnia 3 grudnia 2010 r.
 
ŚIL/ 8306 /10
 
Szanowny Pan
Dr Zygmunt Klosa
Dyrektor     
Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
w Katowicach
                                                                                
W imieniu Prezydium ORL w Katowicach zwracam się z prośbą o pilne wyjaśnienie zasad i kryteriów oceny, jakie obowiązywały w zakończonym dnia 30.11.2010 r. konkursie ofert z zakresu stomatologii ogólnej.
Uwzględniając liczne pytania i skargi na postępowanie konkursowe wnosimy o podanie do publicznej wiadomości zastosowanych kryteriów i przyczyn, na podstawie których odrzucano lub przyjmowano oferty podczas postępowania konkursowego.
Wyrażamy zaniepokojenie ilością świadczeniodawców, którzy nie uzyskali kontraktu oraz dużą liczbą zredukowanych kontraktów. Sytuacja taka budzi obawy, co do możliwości utrzymania płynności finansowej wyżej wymienionych jednostek. Ze zdziwieniem przyjmujemy fakt nie przyznania środków finansowych gabinetom, będącym jedynymi świadczeniodawcami w mniejszych miastach i wsiach w latach ubiegłych. Głównym zadaniem NFZ jest zabezpieczenie równego dostępu do usług na każdym terenie. Nawiązując do powyższego stwierdzenia, uważamy że wyniki tegorocznego konkursu nie spełniają wymogu ogólnego dostępu do świadczeń stomatologicznych, a w ten sposób negatywnie rzutują na ocenę pracy ubezpieczyciela, głównie w oczach pacjentów.                       
Mając na uwadze dobro zarówno ubezpieczonych, jak i środowiska dentystycznego, oczekujemy jak najszybszego ustosunkowania się do powyższych zarzutów przez władze NFZ.       
 
 
Wiceprezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
                                                       
Halina Borgiel-Marek

 

Informujemy, że Komisja Stomatologiczna ORL w Katowicach wspólnie z Komisją Stomatologiczną Naczelnej Rady Lekarskiej pracuje nad zaistniałą sytuacją.

Przypominamy wszystkim świadczeniodawcom niezadowolonym z wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego o możliwości złożenia odwołania  w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu.

 

 

dodał

Rafał Kiełkowski

 

Załączniki