Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

RECEPTY REFUNDOWANE

data: wtorek, 05 styczeń 2016

Zmiany w receptach na leki refundowane
Informujemy, że w dniu 12 grudnia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1991). Ustawa wprowadza wiele zmian w informatyzacji ochrony zdrowia oraz innych zagadnieniach związanych z wykonywaniem zawodu lekarza i lekarza dentysty, np. związanych z odbywaniem specjalizacji, telemedycyną czy ordynacją leków refundowanych.
Na mocy wymienionej wyżej ustawy zlikwidowano umowy upoważniające do wystawiania recept na leki refundowane, które lekarze i lekarze dentyści podpisywali dotychczas z dyrektorami właściwych oddziałów wojewódzkich NFZ.

Przyjęte obecnie rozwiązanie jest odpowiedzią na wielokrotnie zgłaszany przez samorząd lekarski, w szczególności przez środowisko śląskich lekarzy, postulat likwidacji umów upoważniających (m.in. prezes ORL  w Katowicach jako przewodniczący Zespołu ds. współpracy z Ministerstwem Zdrowia w zakresie opracowania niezbędnych zmian ustawy refundacyjnej i innych aktów prawnych, powołanego przez Naczelną Radę Lekarską, podnosił to zdecydowanie na spotkaniach z kierownictwem Ministerstwa Zdrowia).
Nowelizacja wprowadziła do ustawy refundacyjnej nowe pojęcie osoby uprawnionej, przyjmując, że jest nią osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu medycznego, która na podstawie przepisów dotyczących wykonywania danego zawodu medycznego, jest uprawniona do wystawiania recept zgodnie z ustawą (refundacyjną) oraz ustawą – Prawo farmaceutyczne oraz zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne.
Dotychczasowe umowy upoważniające, zgodnie z przepisami przejściowymi nowelizacji, wygasają z dniem 31 grudnia 2016 r. Do kontroli tych umów stosuje się przepisy dotychczasowe.
Tym samym, obecnie aby lekarz mógł wystawiać recepty na leki refundowane winien zaopatrzyć się w unikalne numery recept, nadawane przez dyrektorów oddziału wojewódzkiego NFZ. Powyższy obowiązek nie dotyczy lekarzy wykonujących zawód u świadczeniodawcy (tj. w szpitalu, poradni, przychodni mającej kontrakt z NFZ).


Szczegóły dotyczące uzyskiwania numerów recept dostępne są na stronie internetowej Śląskiego OW NFZ w Katowicach pod adresem: http://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/
oraz w  komunikacie nr 138/2015 ŚOW NFZ dostępnym poniżej.
Informacje dot. nowych zasad wystawiania recept znajdują się także na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/


Zespół Radców Prawnych ŚIL

Załączniki