Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

Pismo Prezesa ŚIL do Dyrektora ŚOW NFZ w sprawie kontroli.

data: piątek, 04 luty 2011

W związku z przypadkami kontroli podmiotów uprawnionych do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych bez uprzedniego minimum siedmiodniowego powiadomienia o planowanej kontroli przez NFZ przedstawiamy reakcję ŚIL na zaistniałą sytuację.

 

Katowice, dnia 2 lutego 2011 r.


ŚIL/RP/6/763/2011


Szanowny Pan

Dr Zygmunt Klosa

Dyrektor

Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego

Narodowego Funduszu Zdrowia

w Katowicach


 


 

W związku z otrzymaniem informacji o przypadkach przeprowadzania przez ŚOW NFZ kontroli podmiotów uprawnionych do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej bez uprzedniego minimum siedmiodniowego zawiadomienia o planowanej kontroli , w imieniu Prezydium ORL w Katowicach zwracam się z prośbą o pilne wyjaśnienie.

W świetle obowiązujących przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.) oraz pisma Ministra Zdrowia z dnia 21.04.2011 (MZ-UZ-RP-71-20098-1/JC/10) do Prezesa NFZ Pana Jacka Paszkiewicza w sprawie interpretacji przytoczonych przepisów , kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli.

Mając na uwadze dobro wzajemnych relacji między NFZ i środowiskiem lekarskim, oczekujemy wyjaśnienia w możliwie jak najkrótszym terminie.

 

Prezes

Śląskiej Izby Lekarskiej

 

Jacek Kozakiewicz

 

 

 

 

 

 

 

dodał

Rafał Kiełkowski

Załączniki