Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

Echa stanowiska ORL w sprawie kontraktowania świadczeń zdrowotnych przez NFZ na 2011 rok.

data: wtorek, 08 luty 2011

Poseł na Sejm Pani Jadwiga Wiśniewska występuje z interpelacją do Ministra Zdrowia w sprawie kontrowersyjnych rozstrzygnięć dotyczących przydzielania kontraktów dla poradni specjalistycznych na 2011 rok. w woj. śląskim.

 

O 8.FEB. Z0]1 11:20 0343133140

BIURO POSELSKIE J.WIŚNIEWSKIEJ #2610 P.001

Agnieszka Sowińska Asystent Posła na Sejm RP Jadwigi Wiśniewskiej

Myszków, 8 lutego 2011 r.


 

BPJW-IX-032-5/11


 


 

Pan

Jacek Kozakiewicz

Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

w Katowicach

Szanowny Panie Prezesie,

W związku z pismem z dnia 31.01.2011 r. zawierającym stanowisko Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w sprawie kontraktowania świadczeń zdrowotnych przez NFZ na 2011 r., uprzejmie informuje, że Pani Poseł Jadwiga Wiśniewska zauważa tą niepokojącą sytuacje i wystąpiła już w przedmiotowej sprawie z interpelacją poselską do Ministra Zdrowia Pani Ewy Kopacz.

Po otrzymaniu odpowiedzi na interpelacje Poseł Jadwigi Wiśniewskiej niezwłocznie ją prześlę celem zapoznania się ze stanowiskiem Ministerstwa w podnoszonej sprawie.


 

                                                                                               z poważaniem

 

                                                                                          Agnieszka Sowińska

Załącznik:

interpelacja w sprawie kontrowersyjnych rozstrzygnięć dotyczących podzielania kontraktów dla poradni specjalistycznych na 2011 r. w woj. śląskim.

Biuro Poselskie Posła na Sejm Jadwigi Wiśniewskiej

42-300 Myszków ul. Słowackiego 8 tel/fax (34) 313-31-40

e-mail: Jadwiga.Wisniewskłi@ sejm.pl

- 08.FEB.2011 11:20 0343133140 BIURO POSELSKIE J.WISNIEWSKIEJ #2610 P.002

Interpelacja (nr 20228)

do ministra zdrowia w sprawie kontrowersyjnych rozstrzygnięć dotyczących przydzielania kontraktów dla poradni specjalistycznych na 2011 r. w woj. Śląskim

Szanowna Pani Minister!

Zwracamy się do Pani Minister z interpelacją w sprawie kontrowersyjnych rozstrzygnięć dotyczących przydzielania kontraktów dla poradni specjalistycznych na rok 2011 w województwie śląskim.Do śląskiego NFZ wpłynęła w tym roku rekordowa liczba (aż 800) odwołań z przychodni, które straciły kontrakty dla specjalistów na 2011 r. Pacjenci z dnia na dzień zostali pozbawieni dostępu do lekarzy, u których leczyli się od kilku czy kilkunastu lat. Stawia to pod znakiem zapytania bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców wielu gmin, w których zabraknie niektórych poradni specjalistycznych.Przykładowo w całym powiecie myszkowskim, na ponad 70 tyś. mieszkańców, nie będzie ani jednej poradni reumatologicznej. W Myszkowie i sąsiadującej gminie Żarki, skupiających razem ok. 50 tyś. mieszkańców, zabraknie poradni gruźlicy i chorób płuc. Z kolei w całych Żarkach Letnisku nie będą świadczone bezpłatne usługi stomatologiczne. Kontraktu nie dostała także działająca w szpitalu w Myszkowie poradnia kardiologiczna. To tylko kilka przykładów absurdalnych efektów przydzielania w tym roku kontraktów. Obecnie przydzielanie kontraktów opiera się o system rankingowania ofert składanych przez poszczególne ZOZ-y w oparciu o spełniane wymogi jakości oraz ceny oferowanych usług medycznych. Założenia teoretycznie są dobre, ale w praktyce często miejsce przychodni rzetelnie wypełniających kontrakt zajęły placówki, które w ofertach dla NFZ podały wirtualne dane. Dzieje się tak, ponieważ selekcji dokonuje automatycznie program komputerowy, który nie bierze pod uwagę chociażby czynnika geograficznego, czyli położenia przychodni w najdogodniejszej dla pacjenta lokalizacji. Program komputerowynie sprawdzi tez, czy dana przychodnia nie oszukuje oraz czy wykazany w ofercie sprzęt i lekarzy rzeczywiście posiada.

Ponadto, jak pokazują wyniki, wielu poradniom publicznym nie udało się przedłużyć kontraktu z funduszem. Czy takie działanie ma na celu zupełne wyeliminowanie PZOZ-ów?

Podstawowym błędem było również zbyt późne rozpisanie konkursu przez NFZ. Jego wyniki powinny być znane już w sierpniu, żeby poszczególne placówki i pacjenci mogli się przygotować na jego wyniki, a nie w grudniu, jak to miało miejsce w tym roku.

Tego typu działania prowadzą do tego, że odbiera się ludziom dostęp do leczenia i skazuje na stanie w wielomiesięcznych kolejkach.

W związku z powyższym prosimy Panią Minister o odpowiedź na następujące pytania:

    1.Czy w związku z podniesionymi argumentami Ministerstwo Zdrowia w
    ramach nadzoru nad NFZ doprowadzi do zweryfikowania sposobu przyznawania kontraktów, tak aby system uwzględniał położenie geograficzne, ilość obsługiwanych pacjentów oraz wieloletnie działanie danej poradni na rynku usług medycznych?

    2.Co z pacjentami którzy zapisali się już kilka miesięcy temu do kolejki w poradni specjalistycznej, która nie otrzymała przedłużenia kontraktu na 2011 r.? Czy mają na nowo „odstać swoje" w kolejce w innej przychodni? Jak ministerstwo zamierza rozwiązać ten problem?

     

Z poważaniem

Posłowie Jadwiga Wiśniewska i Stanisław Szwed

Warszawa, dnia 19 stycznia 2011 r.

 

 

dodał

Rafał Kiełkowski