Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

Echa stanowiska ORL w sprawie kontraktowania świadczeń zdrowotnych przez NFZ na 2011 rok - c. d.

data: poniedziałek, 28 luty 2011

Przedstawiamy Pismo Prezydenta Bytomia informujęce o podjętych krokach w sprawie kontrowersyjnych rozstrzygnięć dotyczących przydzielania kontraktów dla poradni specjalistycznych i stomatologicznych na 2011 rok na terenie miasta Bytom.

 

Pan
Jacek Kozakiewicz
Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
Śląskiej Izby Lekarskie
w Katowicach
 
 
W związku z pismem z dnia 27 stycznia 2011 r., w sprawie stanowiska Okręgowej Rady Lekarskiej Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach, dotyczącego kontraktowania świadczeń zdrowotnych przez Narodowy Fundusz Zdrowia na 2011 rok, informuję, że zgadzam się ze stanowiskiem Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach, wyrażając również zaniepokojenie wynikami konkursów przeprowadzanych przez Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach na kontraktowanie usług zdrowotnych dla zakładów opieki zdrowotnych świadczących usługi na terenie Bytomia.
Gmina Bytom stale monitoruje postępowania konkursowe prowadzone przez Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach na świadczenia zdrowotne realizowane na terenie Bytomia. W dniach 12 i 25 stycznia 2011 r. oraz 3 lutego 2011 r. wystosowano pisma do dyrektora NFZ w Katowicach w celu zapewnienia równego dostępu wszystkim mieszkańcom Bytomia do świadczeń zdrowotnych w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Stanowisko gminy Bytom nie zostało uwzględnione.
Równocześnie pismem z dnia 3 lutego 2011 r. zwrócono się do dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach, Pana Zygmunta Klosy, z prośbą o przekazanie pisemnej informacji na temat zawartych kontraktów na rok 2011 z zakładami opieki zdrowotnej, świadczącymi usługi na terenie Bytomia, w porównaniu do lat ubiegłych.
 
Z up. Prezydenta Miasta
mgr Mariusz Wołosz

 

 

 

 

 

dodał

Rafał Kiełkowski