Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

Bezpieczny pacjent – bezpieczny lekarz – bezpieczny szpital

data: poniedziałek, 28 luty 2011

Medycyna Praktyczna, Wolters Kluwer Polska i Naczelna Izba Lekarska zapraszają na konferencję „Bezpieczny pacjent – bezpieczny lekarz – bezpieczny szpital”, która odbędzie się 30 marca w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

 

Bezpieczny pacjent – bezpieczny lekarz – bezpieczny szpital”

Konferencja dla menedżerów ochrony zdrowia


 

Bezpieczeństwo leczenia jest bardzo ważnym i coraz bardziej uświadamianym aspektem funkcjonowania ochrony zdrowia. Problem zdarzeń niepożądanych w opiece nad pacjentami jest coraz częściej podnoszony
w środkach masowego przekazu. Niewłaściwe podejście do tych spraw podważa zaufanie pacjentów - fundament terapeutycznej relacji pacjent-lekarz. Konieczne jest więc budowanie kultury postępowania w przypadkach zdarzeń niepożądanych (w tym błędów medycznych), poprzez wdrożenie zasad właściwego informowania pacjentów i ich bliskich, wyrażania współczucia/przeprosin oraz przyznawania rekompensaty. Zasady te można oprzeć na amerykańskim modelu „Sorry Works!” („Przykro mi działa”).

Medycyna Praktyczna i Wolters Kluwer Polska zapraszają na konferencję „Bezpieczny pacjent – bezpieczny lekarz – bezpieczny szpital”, która odbędzie się 30 marca w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.


 

Współorganizatorem konferencji jest Naczelna Izba Lekarska. 

30 marca 2011, Warszawa, Pałac Kultury i Nauki


 

Program godz. 10.00–16.00

sesja I

Wprowadzenie – dr hab. Rafał Niżankowski, II Katedra Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (10+ min) 10.00–10.20

Błędy medyczne z perspektywy Rzecznika Praw Pacjenta – Krystyna Barbara Kozłowska, Rzecznik Praw Pacjenta (10 min) 10.20–10.30

Zalecenia Rady Europy w sprawie bezpieczniejszej opieki zdrowotnej – dr Piotr Mierzewski; Dyrektor Wydziału Zdrowia Rady Europy, Strasbourg, Francja (30 min) 10.30–11.00

Zdarzenia niepożądane w opiece zdrowotnej – rodzaje, przyczyny i metody redukcji ryzyka – prof. dr hab. Richard Cranovsky; Global Virtual Faculty Fairleigh Dickinson University, New Jersey, USA; RC-Consulting, Lozanna/Epalinges, Szwajcaria (40 min) 11.00–11.40

Kultura bezpieczeństwa w relacjach pacjent–szpital – prof. dr hab. Romuald Krajewski, Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej (20 min) 11.40–12.00 

przerwa 12.00–12.30 przerwa

sesja II

Bezpieczeństwo pacjentów – rozwiązania amerykańskie – Albert Wu MD, MPH; Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, Baltimore, MD, USA (30 min) 12.30–13.00

Postępowanie w szpitalu w przypadku zdarzenia niepożądanego – według koncepcji „Sorry Works!” Douglas Wojcieszak, The Sorry Works! Coalition, Glen Carbon, IL, USA (30 min) 13.00–13.30

Odpowiedzialność karna za błędy medyczne, w tym odpowiedzialność w zespołowym działaniu – dr n. prawn. Rafał Kubiak, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (20 min) 13.30–13.50

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zakładów opieki zdrowotnej oraz lekarzy – dr n. prawn. Małgorzata Serwach, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (20 min) 13.50–14.10

Prawa pacjenta a naruszanie obowiązków pracowniczych przez personel medyczny – dr n. prawn. Dorota Karkowska, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (20 min) 14.10–14.30

przerwa 14.30–15.10

Dyskusja panelowa 15.10–16.00 (można wydłużyć w razie zainteresowania) 

Zgłoszenia na konferencję na stronach

http://www.abc.com.pl/bezpiecznypacjent/

oraz

http://bezpieczny.mp.pl/ 

 

 

dodał

Rafał Kiełkowski