Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

WYJAZDOWE POSIEDZENIE PREZYDIUM ORL: POROZUMIENIE W SPRAWIE MUZEUM MEDYCYNY I FARMACJI PODZIĘKOWANIA DLA RYBNICKICH LEKARZY

data: piątek, 21 kwiecień 2017

19 kwietnia br. w Rybniku  odbyło się kolejne wyjazdowe posiedzenie Prezydium ORL. Przedstawiciele samorządu lekarskiego wraz z prezesem ORL Jackiem Kozakiewiczem, spotkali się z Prezydentem  Miasta Rybnika Piotrem Kuczerą.
Powodem do spotkania było podpisanie porozumienia o współpracy dotyczącego utworzenia w Rybniku Muzeum Historii Medycyny i Farmacji, pomiędzy Śląską Izbą Lekarską w Katowicach a Miastem Rybnik.

W spotkaniu udział wzięli m.in.: członkowie Prezydium: dr dr  Jan Cieślicki, Krystian Frey, Grzegorz Góral, Rafał Kiełkowski, Danuta Korniak, Wojciech Marquardt,  prof. Krystyn Sosada oraz dr Bogdan Kloch (dyrektor Muzeum Rybnickiego), Renata Wrońska (dyrektor Biura ŚIL), dr dr Urszula Zimoń, Ewa Paszek  z delegatury rybnickiej, a także przedstawiciele niektórych placówek  medycznych.

Muzeum powstanie w specjalnie zaadoptowanych pomieszczeniach pod ekspozycje,  ulokowanych w zabytkowym kompleksie szpitalnym „Juliusz”,  w budynku „Rafał”, o powierzchni użytkowej 1800 m². Przy organizacji ekspozycji ma zostać wykorzystany  dorobek naukowy i archiwalny ŚIL. Będzie to pierwsze w Polsce muzeum medycyny. Otwarcie planowane jest w 2019 roku.

W obecności wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego Grzegorza Wolnika i reprezentującego Marszałka woj. śląskiego - Dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego Przemysława Smyczka  porozumienie podpisali: w imieniu ŚIL prezes ORL J. Kozakiewicz oraz w imieniu Miasta Rybnik prezydent P. Kuczera.

Druga część spotkania odbyła się w Państwowej Szkole Muzycznej im. Karola i Antoniego Szafranków. Spotkanie organizowane wspólnie przez oba samorządy, było okazją do złożenia podziękowań rybnickim lekarzom i lekarzom dentystom, którzy w tym trudnym i odpowiedzialnym zawodzie przepracowali wiele lat, cieszących się szacunkiem i uznaniem wśród chorych, jak i młodszych Koleżanek i Kolegów. 


Wśród uhonorowanych, którzy otrzymali okolicznościowe listy gratulacyjne i drobne upominki od prezesa ORL J. Kozakiewicza               i wiceprezydenta Rybnika Janusza Kopra, znaleźli się:
•    Dr Mieczysław Bijata
•    Dr Stanisława Bojczuk-Gemrot
•    Dr Józef Drozd
•    Dr Urszula Grodoń
•    Dr Halina Jamicka
•    Dr n.med. Astrid Koterwa
•    Dr Łucja Krzyżoszczak-Mogilańska
•    Dr Róża Kuźnik
•    Dr Józef Leśniak
•    Dr Alicja Michalska-Skwara
•    Dr Krystyna Mucha
•    Dr Teresa Salamon
•    Dr Krystyna Skupień
•    Dr n.med. Tadeusz Sobański
•    Dr Romualda Stromczyńska
•    Dr Eugeniusz Szewczyk
•    Dr Helena Szyguła-Murzyn
•    Dr Irena Widziewicz-Michno
•    Dr Adolf Zając
•    Dr Władysława Zych-Sarzyńska
•    Dr Krystyna Paleczna-Matuszek

Uroczystość uświetnił mini koncertem fortepianowym dr Norbert Prudel, członek Okręgowej rady Lekarskiej.
Spotkanie zakończyło się w miłej, rodzinnej atmosferze, poczęstunkiem przygotowanym przez Szkołę Muzyczną.