Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

NIEZBĘDNE DLA ZDROWIA

data: poniedziałek, 26 czerwiec 2017

Prawo do ochrony zdrowia gwarantuje nam Konstytucja. Jednak za efekt leczenia odpowiedzialność ponoszą nie tylko organizatorzy ochrony zdrowia, lekarze i inni pracownicy medyczni, lecz również pacjenci.
W trosce o osiągnięcie jak najlepszych efektów leczenia, mając na uwadze , iż za skutek leczenia odpowiedzialność ponoszą także sami pacjenci i ich postawa, celem wzmocnienia społecznej świadomości i poczucia moralnego obowiązku dbania o własne zdrowie, które przekłada się na stan zdrowotności społeczeństwa, śląski samorząd lekarski przyjął Uchwałę (nr 37/2017 z 21 czerwca 2017 r.) stanowiącą rekomendacje w omawianym zagadnieniu. Dokument został skonsultowany z przedstawicielami Izby Aptekarskiej w Katowicach oraz Federacją Pacjentów Polskich.


Stosowanie się do poniższych zaleceń pomoże zachować  zdrowie w jak najlepszym stanie.

1.    Dbaj o własne zdrowie - to Twoje największe dobro!
2.    Zapobiegaj chorobom przestrzegając zaleceń prozdrowotnych, m.in. stosując odpowiednią dietę i aktywność fizyczną.
3.    Nie lekceważ niepokojących objawów.
4.    Nie pal papierosów, nie zażywaj narkotyków oraz tzw. dopalaczy, nie nadużywaj alkoholu.
5.    Korzystaj ze szczepień ochronnych i badań profilaktycznych. 
6.    Dbaj o higienę osobistą.
7.    Przedstaw lekarzowi lub farmaceucie swój problem, niczego nie ukrywając – zwłaszcza informacji o przyjmowanych lekach i innych produktach.
8.    Stosuj się do zaleceń lekarza, realizuj plan leczenia, zażywaj przepisane leki a jeśli masz wątpliwości odnośnie działania leków – powiedz o tym lekarzowi lub farmaceucie.
9.    Miej cierpliwość w oczekiwaniu na efekt leczenia.
10.    Pamiętaj, że wzajemne zaufanie pacjenta, lekarza oraz farmaceuty jest niezwykle ważne dla osiągnięcia najlepszych wyników leczenia.
11.    Nie żyj złudzeniami - reklama i internetowy „dr Google” nie leczą!
12.    Informuj lekarza o braku możliwości przyjścia na umówioną wizytę, dasz szansę innym na szybszą pomoc.


 

Załączniki