Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

MIEJSCE PRAWA NATURALNEGO W WYKONYWANIU ZAWODÓW ZAUFANIA PUBLICZNEGO

data: środa, 28 czerwiec 2017

W miniony wtorek, 27 czerwca br. w Śląskiej Izbie Lekarskiej odbyło się piąte spotkanie Śląskiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego.  Tym razem w programie spotkania znalazł się panel dyskusyjny ”Miejsce prawa naturalnego w wykonywaniu zawodów zaufania publicznego”.
W spotkaniu, oprócz przedstawicieli samorządów zrzeszonych w Forum, udział wzięli: Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek, prezes ORL w Warszawie, reprezentant Mazowieckiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego Andrzej Sawoni, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, były prezes TK Janusz Niemcewicz, Archidiecezjalny Duszpasterz Akademicki ks. Damian Copek, Prezes RIG Tadeusz Donocik, Archidiecezjalny Duszpasterz Służby Zdrowia ks. Łukasz Stawarz.
Witając gości przewodniczący ŚFSZZP Jacek Kozakiewicz, podkreślił: „zasadniczym celem naszego spotkania jest zainicjowanie debaty o znaczeniu w naszej codziennej pracy wysokich standardów zawodowych i moralnych, których treść i moc zobowiązująca wywodzi się z fundamentów powszechnego prawa naturalnego.

Wśród panelistów, którzy przedstawili koncepcję prawa naturalnego w ramach poszczególnych dyscyplin naukowych, takich jak filologia, teologia czy filozofia, znaleźli się: prof. dr hab. Heinrich Badura (Rektor Europejskiej Akademii ds. Badań Życia, Integracji i Społeczeństwa Obywatelskiego w Wiedniu), dr hab. prof. UO  ks. Konrad Glombik (Uniwersytet Opolski, Katedra Teologii Moralnej i Duchowości), prof. dr hab. Krystyna Heska-Kwaśniewicz (Uniwersytet Śląski, Wydział Filologiczny,Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej), prof. dr hab. Anna Łabno (Uniwersytet Śląski, Katedra Prawa Konstytucyjnego), mgr Sebastian Śpiewak (Uniwersytet Śląski, Zakład Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej), dr hab. Mariusz Wojewoda (Uniwersytet Śląski, Zakład Antropologii Filozoficznej i Kognitywistyki). Moderatorem panelu był: prof. Krzysztof Wieczorek (Uniwersytet Śląski, Zakład Logiki i Metodologii Nauk)
  
Śląskie Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego zostało powołane 27 kwietnia 2016 roku.  W jego skład wchodzi 19 jednostek organizacyjnych, 13 samorządów zawodów zaufania publicznego działających na terenie województwa śląskiego. Forum stanowi płaszczyznę wymiany myśli, poglądów i doświadczeń związanych z działalnością zawodów zaufania publicznego. Zaszczyt pełnienia pierwszej prezydencji przypadł Śląskiej Izbie Lekarskiej. Pierwszym Przewodniczącym Forum został Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej  w Katowicach dr n. med. Jacek Kozakiewicz.)