Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

Kongres Medycyny Rodzinnej w Polsce: "Medycyna Rodzinna Opieka czy Fabryka?" - dzień 3

data: poniedziałek, 14 czerwiec 2010

 Sobota  12 czerwca, X Kongres Medycyny Rodzinnej w Łodzi, organizowany przez Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce.

 W trzecim dniu kongresowych wykładów, lekarze rodzinni podnosili swoje kwalifikacje i wymieniali doświadczenia m.innymi w zakresie takich tematów jak:

 „Borelioza- rozpoznanie i leczenie“- dr hab.med. Joanna M. Zajkowska

„Jak zmniejszyć ryzyko wystąpienia kolejnego zawału serca?

Wytyczne Polskiego Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia.“ –

prof.dr hab.med. Piotr Podolec

·       „Wartości, przekonania i decyzje kliniczne“ – przewodniczący sesji: Elżbieta Tomiak, Jan Wolańczyk

·       „Wczesne wykrywanie nowotworów u dzieci- stan aktualny i perspektywy“- prof. dr hab. med. Jerzy Kowalczyk

 

W trakcie sesji warsztatowych:

·       „Profilaktyka stresu u lekarzy rodzinnych“- dr med. Maciej Godycki- Ćwirko, dr med. Artur Mierzecki, dr med. Barbara Wrzeciono, dr Elżbieta Tomiak

·       „Co może zrobić lekarz rodzinny w sytuacji katastrofy lub ataku terrorystycznego?“- dr med. Maciej Godycki-Ćwirko, dr med. Małgorzata Koziarska- Rościszewska, dr Honorata Błaszczyk, dr Jarosław Krawczyk

·       „Unikanie nietrafionej diagnostyki“ – prof. dr hab. Med. Mirosława Pietruczuk, dr Makandjou- Ola Eusebio

 

Prezentacji ustnych, wybrane tematy to:

 

·        „Rola krioterapii ogólnej i miejscowej w leczeniu wybranych schorzeń“ –

G. Ceryn

·        „Antybiotykoterapia bez kontroli lekarskiej“ – M.Muras, J. Krajewski, L. Klichowicz, A. Olczak- Borowska, M. Koziarska- Rościszewska, D. Rudzka, P. Siedlecki, A. Sławin, B. Stecka, M. Nocuń.

·        „Ocena stanu wiedzy i świadomości społeczeństwa na temat wczesnych objawów zawału mięśnia sercowego“- M. Deczyński, K. Buczkowski,

D. Sandurski, M. Dachtera- Frąckiewicz, E. Ignaczak, K. Klucz

·        „Zagrożenia ludzi starych- depresja“ – E. Rudnicka-Drożak, P. Grabarczyk,

R. Grendysz, M.Chatała

·        „Choroba zwyrodnieniowa stawów- farmakoterapia czy postępowanie fizykalne“- W. Kuliński, P. Leśniewski, A. Iwaniszczuk

 

Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce zorganizowało także kursy tematyczne:

 

·        „Prowadzenie rozliczeń z NFZ w programie dr Eryk“- dr Rafał Kacorzyk,

dr Tomasz Sobalski, dr med. Roman Topór-Mądry

„Ból neuropatyczny w praktyce lekarza rodzinnego: trudności diagnostyczne oraz dobór właściwej farmakoterapii“ – dr med. Anna Przeklasa- Muszyńska,

dr med. Marek Suchorzewski

 

·      „Pacjent z łagodnym przerostem gruczołu krokowego i zaburzeniami erekcji w podstawowej opiece zdrowotnej“ – dr med. Mariusz Blewniewski, dr med. Aleksandra Robacha

Na zakończenie dnia prof. dr hab. med. Witold Lukas – Konsultant krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej wręczył dyplomy w kategorii:

 

„Medyczne Rembrandty 2010“:

 Medycznego Rembrandta 2010, X Kongresu Medycyny Rodzinnej otrzymali:Magdalena Dachtera-Frąckiewicz, Ewa Ignaczak i Krzysztof Buczkowski za sesję plakatową nt. “Problem przewlekłego bólu z układu mięśniowo-szkieletowego wśród pacjentów praktyki lekarza rodzinnego - badanie pilotażowe”.

 Medyczne Filipiki 2010“

dr med. Stefan Trzos za prezentację ustną nt. "Wpływ kosztów terapii na przestrzeganie zaleceń poszpitalnych u pacjentów po implantacji stentu miejscowego"

 

Uhonorowani zostali także laureaci Programu Edukacyjnego: Ustawiczny Rozwój Zawodowy Lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, Maciej Godycki- Ćwirko nagrodził:

 Agnieszkę Skonieczną-Ćwiertniewską, Marię Szyler i Danutę Wal.

 

W trakcie sesji plenarnej zamykającej prof. Jerzy Kowalczyk zaprezentował wykład nt. „Wczesne wykrywanie nowotworów u dzieci – stan aktualny i perspektywy”.

To właśnie zadaniem lekarza rodzinnego jest wykrywanie nowotworów u dzieci. Badania wskazują, że zachorowalność w ciągu ostatnich 45 lat się zwiększyła o 45%. Jednak nie jest to rzeczywisty wzrost, lecz świadczy o lepszej wykrywalności.

Jeżeli nowotwór jest wykryty w odpowiednio wczesnym stadium można go wyleczyć. Jednocześnie wskazywał, że obniżyła się linia śmiertelności, co oznacza, że właśnie leczenie jest coraz bardziej skuteczne. Obecnie można wyleczyć do 90% przypadków. Pozostałe to np. pacjenci, których genetyczne zaburzenia mają wpływ na proces leczenia.

Wskazał również na cechy, które występują u dzieci chorych na białaczkę m.in. osłabienie, brak łaknienia, bóle brzucha czy krwawienie (z dziąseł czy nosa). Leczenie tego schorzenia w ośrodku specjalistycznym jest skuteczniejsze o 30%-40%. Przede wszystkim ze względu na lepsze warunki i sprzęt oraz doświadczenie personelu. Rola lekarza rodzinnego jest tu również kluczowa. Jego szczególna wiedza, kontakt z kliniką, znajomość sytuacji rodziny, pacjenta oraz otoczenia, a także udział w zespole leczącym decydująco wpływają na poprawę stanu zdrowia pacjenta.

 

Z kolei prof. Witold Lukas przedstawił zagadnienie „Czy lekarz rodzinny może wpłynąć na modyfikację stylu życia dzieci i młodzieży w warunkach podstawowej opieki zdrowotnej?”. Lekarze rodzinni dostrzegają pogarszającą się sytuację tej grupy. Wzrost przypadków nadwagi i otyłości to główne czynniki ryzyka dotyczące zdrowia i możliwości wystąpienia chorób. Zadaniem podstawowej opieki zdrowotnej powinien być kontakt z pacjentem, dostępność do niego. Jednak pojawiają się problemy. Nierówność wiedzy i umiejętności, różne standardy, utrudniony dostęp do lekarza rodzinnego, rozbudowany system kontroli czy brak czasu. Na sytuację ma wpływ również brak motywacji pacjentów i nieprzestrzeganie diety. Zadaniem lekarza powinno być promowanie zdrowego stylu życia. Kluczową rolę odgrywać powinna relacja pacjent-lekarz. Są trzy modele relacji: skoncentrowanie na lekarzu, na pacjencie lub czynny udział tego ostatniego. Na czym polega istota wpływu lekarza? Na budowaniu silnej relacji z pacjentem i jej umacnianiu, na prezentowaniu przez pacjenta pozytywnego zachowania zdrowotnego oraz na tym, że pacjent czuje się współodpowiedzialny za proces leczenia.

 

Biuro Prasowe X Kongresu Medycyny Rodzinnej