Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

PO INCYDENCIE W SZPITALU W MYSŁOWICACH

data: piątek, 07 czerwiec 2019

Publikujemy reakcję Rzecznika Praw Lekarzy Śląskiej Izby Lekarskiej i Zespołu Radców Prawnych ŚIL w związku z incydentem, który został zarejestrowany i opublikowany w serwisie Facebook 4 czerwca 2019 r.

 

 

Oświadczenie

Jako Rzecznik Praw Lekarzy Śląskiej Izby Lekarskiej, którego zadaniem jest m.in. ochrona praw lekarzy, w tym dbanie o ich dobra osobiste – zabezpieczyłam opublikowane w sieci nagrania ujawniające wizerunek lekarki.

Po konsultacji z Radcą Prawnym ŚIL przedstawiłam Pani doktor możliwości dochodzenia swoich praw. Poinformowałam, że publikacja wizerunku lekarza w środkach masowego przekazu, w tym w Internecie bez jego zgody, a zwłaszcza w sposób znieważający lub pomawiający go w opinii publicznej stanowi naruszenie, którego konsekwencją może być podjęcie przez lekarza działań mających na celu ochronę wizerunku lekarza. Działania te mogą zostać podjęte przez osobę poszkodowaną na drodze: 

1) cywilnoprawnej - poprzez wytoczenie pozwu o naruszenie dóbr osobistych lub naruszenie prawa do wizerunku; 

2) administracyjno-prawnej – poprzez złożenie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

3) karnoprawnej - w celu ukarania karą grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności.

Na zaplanowanym w następnym tygodniu spotkaniu z Panią doktor, postaram się jej pomóc w podjęciu decyzji co do rozpoczęcia stosownych kroków prawnych.

Nadmieniam, że nagranie pozyskane w sposób bezprawny, bez zgody lekarza, a następnie udostępnione w środkach masowego przekazu powinno zostać natychmiast usunięte przez administratora portalu z urzędu, bądź na wniosek osoby, która nagranie upubliczniła. Z kolei autor nagrania powinien zamieścić satysfakcjonujące Panią doktor przeprosiny.

 

 prof. dr hab. n.med. Katarzyna Ziora

Rzecznik Praw Lekarzy ŚIL w Katowicach

 


Działając w imieniu Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach, z powołaniem na pełnomocnictwo, które zostało zdeponowane w siedzibie mojego Mocodawcy, wzywam do natychmiastowego usunięcia z Pani profilu na portalu facebook.com filmu przedstawiającego rozmowę z lekarzem Szpitala nr 2 im. T. Boczonia w Mysłowicach. Analiza zamieszczonego przez Panią materiału prowadzi do wniosku, iż rozmowa była nagrywana bez wiedzy i zgody lekarza, zaś nagrywający w sposób celowy swoim zachowaniem prowokował rozmówcę. Zachodzi tym samym podejrzenie, że doszło do nieuprawnionej manipulacji, mającej na celu wywołanie negatywnych emocji u nagrywanej osoby lekarza. 

Powyższy film przedstawia nieprawdziwy obraz zawodu lekarza, naruszając dobre imię wszystkich lekarzy. W konsekwencji, prowadzi to do utraty zaufania do zawodu lekarza, ze szkodą nie tylko dla środowiska lekarskiego, ale także i dla pacjentów. Zgodnie z art. 5 pkt 14 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich, do zadań samorządu lekarskiego należą działania na rzecz ochrony zawodu lekarza, w tym występowanie w obronie godności zawodu oraz interesów indywidualnych i zbiorowych członków samorządu lekarzy. Śląska Izba Lekarska jako osoba prawna tego samorządu, działając w obronie godności zawodu lekarza, nie godzi się na publiczne oczernianie dobrego imienia lekarzy, poprzez publikację filmu o którym mowa powyżej. W przypadku braku natychmiastowego usunięcia filmu, zostaną podjęte dalsze kroki prawne, nie wykluczając skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.  


r. pr. Jakub Frakowski

                                                                                                          Zespół Radców Prawnych ŚIL