Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

KOMUNIKAT OW NFZ

data: wtorek, 17 grudzień 2019

Komunikat w sprawie zmian w sposobie wystawiania, potwierdzania i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne od 1 stycznia 2020 r.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1096) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1555) od 1 stycznia 2020 r. zaczną obowiązywać nowe zasady wypisywania i realizacji zleceń na wyroby medyczne oraz nowy wzór zlecenia – link do rozporządzenia MZ wprowadzającego nowy wzór zlecenia: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego (Dz. U. z 2019r., poz. 1555) Aktualnie do końca roku 2019 w wybranych placówkach prowadzony jest pilotaż nowego systemu. Chętni Pacjenci, którym wystawione zostały zlecenia na zaopatrzenie wyroby medyczne na nowych zasadach mogą je zrealizować u świadczeniodawców, którzy przystąpili do pilotażu na terenie województwa śląskiego. Wykaz placówek biorących udział w pilotażu dostępny jest na stronie http://www.nfz-katowice.pl/dlapacjenta/ortopedia/zaopatrzenie-ortopedyczne.

W związku z nowym systemem zmianie ulegnie także sposób potwierdzania zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne. Uprawnienia pacjentów do refundacji wyrobów medycznych, będą weryfikowane i potwierdzane za pośrednictwem serwisów internetowych i usług informatycznych na etapie wystawiania zlecenia przez osobę uprawnioną (np. lekarz, pielęgniarka, fizjoterapeuta). Nie będzie zatem konieczności potwierdzania zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne w Oddziale Wojewódzkim NFZ. Natomiast w przypadku, np. braku dostępu do serwisów internetowych i usług informatycznych, weryfikacja zleceń i potwierdzanie prawa do świadczenia, będzie miała miejsce w dowolnie wybranym przez świadczeniobiorcę Oddziale Wojewódzkim NFZ na terenie całej Polski, w tym na terenie województwa śląskiego w Punktach Obsługi. Dodatkowe informacje na temat nowego systemu obsługi zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne (w tym filmy instruktażowe dla świadczeniodawców wypisujących i realizujących) dostępne są na stronie Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia, w komunikacie z dnia 26.11.2019r.