Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

Komunikat

data: piątek, 01 lipiec 2011
 
W dniu 1 lipca 2011 r. wchodzą w życie 2 nowe ważne ustawy:
1. ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, z wyjątkiem przepisów art. 17 ust. 2 i 3, art. 25, art. 88 ust. 3, art. 106 ust. 2 zdanie trzecie, ust. 3 pkt 13, ust. 4 pkt 11 i ust. 5, art. 148 pkt 6 oraz art. 172 pkt 10 powołanej ustawy, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.,
 
Zastępuje dotychczasową ustawę o zakładach opieki zdrowotnej; Dla lekarzy przewidziano nowy typ praktyki – praktykę wyłącznie w podmiocie leczniczym. Jest to dogodna forma wykonywania zawodu dla lekarzy zatrudnionych na kontrakcie. Ustawa przewiduje obniżenie opłaty za rejestrację praktyki do 69 zł;
 
2. ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, Przewiduje likwidację stażu podyplomowego i zastąpienie go praktycznym nauczaniem w dziedzinach klinicznych oraz Lekarskim Egzaminem Końcowym / Lekarsko-dentystycznym Egzaminem Końcowym przypadających w czasie studiów medycznych. Zmianie ulegają również przepisy dotyczące specjalizacji lekarskich, z tym że lekarzy, którzy zostali zakwalifikowani do odbywania specjalizacji przed wejściem w życie nowelizacji, odbywają szkolenie specjalizacyjne na dotychczasowych zasadach.