Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

KOMUNIKAT ZE ŚLĄSKIEGO LEKARSKIEGO SZCZYTU: IZBA LEKARSKA – OZZL

data: czwartek, 03 listopad 2011

W dniu 3.11.2011 o godz. 17.00 w siedzibie Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach odbyło się spotkanie Prezesa Śląskiej Izby Lekarskiej Pana dr n. med. Jacka Kozakiewicza oraz Przewodniczącego Zarządu Regionu Śląskiego i Wiceprzewodniczącego Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Macieja Niwińskiego. Tematem dwugodzinnego spotkania była aktualna – zdaniem obu stron – bardzo napięta sytuacja w ochronie zdrowia woj. śląskiego.

Obie strony zgodnie są oburzone Zarządzeniem Prezesa NFZ o zmianie planu budżetowego na rok 2012 czyli skrajnie niesprawiedliwym i krzywdzącym dla wszystkich mieszkańców woj. śląskiego podziałem środków z rezerwy budżetowej NFZ (woj. śląskie – 15 mln zł, woj. mazowieckie – 538 mln zł). Obie strony domagają się unieważnienia przez Minister Zdrowia Zarządzenia Prezesa NFZ i nowego podziału tych środków między poszczególne województwa według sprawiedliwych, przejrzystych i jednoznacznie określonych kryteriów.

OZZL poinformował Prezesa Śląskiej Izby Lekarskich o dalszych działaniach i decyzjach OZZL podjętych w ramach ogłoszonego 28 września 2011 r. Pogotowia Strajkowego, Izba Lekarska poinformowała o działaniach samorządu lekarskiego podjętych w związku z w/w Zarządzeniem Prezesa NFZ. Obie strony zadeklarowały ścisłą współpracę w zakresie swoich kompetencji i możliwości, w działaniach których celem jest nie tylko poprawa warunków wykonywania zawodu lekarza, ale również poprawa sytuacji wszystkich pracowników oraz pacjentów śląskiej ochrony zdrowia.

 

 

dodał

Rafał Kiełkowski