Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

Komunikat

data: piątek, 06 styczeń 2012
                                                           KOMUNIKAT PREZESA ORL
Jesteśmy  po  kolejnych, trudnych rozmowach i negocjacjach zmierzających do osiągnięcia naszego celu – bezpieczeństwa dla  wykonywania  zawodu  lekarza, co jest nierozerwalnie związane  z bezpieczeństwem  naszych chorych.  Dobro chorych  jest  przedmiotem naszej szczególnej uwagi i troski.  Na  podkreślenie zasługuje fakt, że  negocjacje w dniu 4 stycznia  br. odbywały się  z udziałem przedstawicieli kilku organizacji lekarskich.
 Uzyskaliśmy, tym razem już pisemne, istotne z punktu widzenia  interesów pacjenta, lekarzy i lekarzy dentystów zobowiązania Ministra Zdrowia do dokonania zmian w ustawie refundacyjnej, realizujące większość  postulatów środowiska lekarskiego.

Oczekujemy na niezwłoczne przedstawienie przez Ministra Zdrowia    szczegółowego  sposobu realizacji złożonych  pisemnie obietnic, tj. konkretnych zmian w prawie, a także wydania przez Prezesa NFZ komunikatu o nie nakładaniu  kar.

Jestem w stałym kontakcie  ze  środowiskiem  aptekarskim,  przede wszystkim z Prezesem Śląskiej Rady Aptekarskiej. Współpraca ta, bardzo wysoko  oceniana  na  szczeblu krajowym, pozwala  w  tym trudnym okresie na  minimalizowanie  niedogodności  dla  wszystkich zainteresowanych  stron.
Serdecznie dziękuję wszystkim Koleżankom i Kolegom, w tym także  kierującym wieloma organizacjami lekarskimi, za udzielane wsparcie i  solidarną  postawę.
Z  licznych  rozmów i informacji wynika, że jednogłośnie przyjęta Uchwała  Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia  28  grudnia  2011  r.w której uznano za uzasadnione postępowanie Koleżanek i Kolegów polegające na dokonywaniu na receptach adnotacji „refundacja leku do decyzji NFZ” -   była powszechnie  oczekiwana  i  jest  nadal ważnym przesłaniem dla nas wszystkich.  (treść  Uchwały  załącznikiem do  niniejszego  Komunikatu ).
W imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej, zgodnie z treścią komunikatu z dnia 2 stycznia 2012 r., deklaruję  dalsze  działania, mające na celu ochronę Koleżanek i Kolegów  przed ponoszeniem odpowiedzialności za niezawinione uchybienia w stosowaniu nowych przepisów, w tym zapewnianie pomocy prawnej  lekarzom, którzy zostaną pociągnięci do odpowiedzialności przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Jestem przekonany, że nie braknie nam  dalszej determinacji, zwłaszcza iż nie walczymy o przywileje, a  jedynie o bezpieczne  warunki  udzielania świadczeń medycznych i wykonywania zawodu lekarza. 
Po raz kolejny uprzejmie proszę o stałe śledzenie naszej strony internetowej i  bezpośrednie komunikowanie się  w koniecznych przypadkach z Biurem Śląskiej  Izby Lekarskiej, gdyż informacje przekazywane przez niektóre środki masowego przekazu nie zawsze zawierają istotne z naszego punktu widzenia stanowiska.
Oczekujemy, że  podczas najbliższego, nadzwyczajnego posiedzenia  w dniu 13 stycznia br. Naczelna Rada Lekarska  właściwie  oceni  spełnienie  przez  władze państwowe  złożonych wobec pacjentów i  lekarzy zobowiązań.
 
Katowice , 6 stycznia  2012  r.

 

Prezes  ORL

Jacek Kozakiewicz

 

dodał Przemysław Skiba 

Załączniki