Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

ZUS - ogłoszenie o konkursie ofert

data: wtorek, 13 lipiec 2010

 Ogłasza konkurs na realizację świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych 

ze środków funduszu wypadkowego na rok 2010

  

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Sosnowcu

ul. Partyzantów l

41-200 Sosnowiec

 


 

l. Przedmiot konkursu oraz jego wartość.

 

Przedmiotem konkursu jest świadczenie usług zdrowotnych z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych nie refundowanych na podstawie odrębnych przepisów, na które ubezpieczony został skierowany przez lekarza orzecznika na wniosek lekarza prowadzącego.

 

Wartość konkursu:

- z zakresu stomatologii            - 1400,00 zł,

- z zakresu szczepień                - 150,00 zł.

Termin realizacji - od dnia podpisania umowy do 31.12.2010 r.

 

2. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert.

 

Oferty należy składać w siedzibie Oddziału ZUS w Sosnowcu, ul. I-go Maja 25, pok.808 w terminie do 30.09.2010r., godz.ll:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Oddziału ZUS w Sosnowcu, ul. Partyzantów 1, pok.316, w dniu 30.09.2010r. o godz.l1:30.

 

3. Sposób uzyskania materiałów dotyczących konkursu.

 

Materiały dotyczące konkursu ofert oferent może uzyskać w :

Wydziale Orzecznictwa Lekarskiego i Prewencji O/ZUS, 41-200 Sosnowiec, ul,l-go Maja 25, II piętro, pok.808, lub uzyskać drogą pocztową, tel.32 3683451, fax. 32 3683460.

Oferent może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści postanowień zawartych w ogłoszeniu lub materiałach dotyczących konkursu. Osobą upoważnioną do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami w godzinach od 7:00 do 15 :00 jest Pani Joanna Wodo, te1.32 3683451.

 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert.

 

dodał

Przemysław Skiba