Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

ZAPROSZENIE

data: wtorek, 02 październik 2012

Dorocznym zwyczajem pragniemy zaprosić z okazji wspomnienia świętych Kosmy i Damiana, patronów farmaceutów i lekarzy (26.IX.) oraz Inauguracji Nowego Roku Akademickiego 2012/13  (5.X.br.) na naszym Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wszystkich związanych z farmacją:  seniorów farmacji, pracowników naukowych, studentów,
farmaceutów, techników farmaceutycznych, analityków medycznych, diagnostów laboratoryjnych oraz lekarzy i innych pracowników służby zdrowia, nasze Rodziny i Przyjaciół na uroczystą Mszę św. w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Sosnowcu, przy ul.Jagiellońskiej 2a w dniu 4 października 2012r. (czw.) o godz. 18.oo.

Mszę św. przewodniczy ks.prałat dr Karol Malasiewicz, proboszcz miejscowej Parafii,
a koncelebrować będą: o.dr Marcelin Pietryja OFM, ks.dr Wojciech Bartoszek,  ks.Andrzej Żuławiński oraz ks.dr Paweł Pielka, który wygłosi homilię.

Wspomnienie liturgiczne świętych bliźniaków Kosmy i Damiana, które Kościół obchodzi co roku w dniu 26 września, zachęca do refleksji nad specyfiką powołania medycznego. Będąc medykami, a jednocześnie wczesnochrześcijańskimi męczennikami, stanowią uosobienie wyższych wartości oraz wierności wzniosłym zasadom i ideałom zawodowym. Ich męczeństwo było faktycznie rezultatem wierności normom życia chrześcijańskiego i praktyki lekarskiej. Ich bezinteresowność w posłudze medycznej inspirowała chrześcijańskiego medyka przez wieki, poniekąd w całej historii europejskiej medycyny. Ich posługa lekarska opierała się na stałej wdzięczności wobec Boga za otrzymane dary i zdolność uzdrawiania. Kierując się wyłącznie motywem miłości do chorego
i bezwarunkowym obowiązkiem leczenia dali świadectwo chrześcijańskiej bezinteresowności, która pociągnęła wielu ludzi do wiary i życia według zasad Ewangelii.

Na tej szczególnej Mszy św. pragniemy modlić się za pośrednictwem naszych świętych patronów – Męczenników Kosmy i Damiana - w intencji zmarłych i żyjących farmaceutów i osób związanych z farmacją, za nasze rodziny oraz pacjentów, którym służymy w aptekach i innych placówkach służby zdrowia.
Oprawę liturgiczno-artystyczną przygotują studenci.

Po Komunii św. odmówimy Modlitwę Farmaceuty, a w kaplicy Matki Boskiej odnowimy Akt Zawierzenia Farmaceutów Polskich Matce Boskiej Jasnogórskiej.

Po Mszy św. rozpocznie się adoracja Najświętszego Sakramentu, która trwać będzie do godz. 21.oo
i zakończy się Apelem Jasnogórskim. 
W tym czasie będzie możliwość skorzystania z sakramentu spowiedzi.

W sanktuarium Miłosierdzia Bożego (www.milosierdziesc.glt.pl) już od 12 lat można pomodlić się przed obrazem naszych Świętych Patronów. Obraz ten oraz Modlitwę Farmaceuty pobłogosławił Ojciec Święty Jan Paweł II podczas naszej pielgrzymki do Rzymu w Roku Jubileuszowym. Drugi obraz, który podarowaliśmy Papieżowi jest zawieszony w holu Polskiego Domu Pielgrzyma w Rzymie.
Do modlitwy w tym  miejscu zapraszamy  szczególnie nauczycieli akademickich, studentów,  absolwentów  odwiedzających nasz Wydział oraz farmaceutów z okolic i Parafian.
       
Dziękujemy Księdzu Proboszczowi za to szczególne dla nas miejsce modlitwy i kontemplacji.


Przed Mszą św. zapraszamy o godz.: 16.oo do udziału w sesji, która odbędzie się w Sali Wykładowej
nr 1 na Wydziale Farmaceutycznym, przy ul. Jagiellońskiej 4.

W jej trakcie pragniemy zaproponować wysłuchanie kilku wykładów (w pigułce) i dyskusję.

P R O G R A M:
- 16.oo    Otwarcie Sesji i powitanie uczestników – organizatorzy;
- 16.o5    Wystąpienie przedstawiciela Władz Dziekańskich Wydziału Farmaceutycznego SUM;
- 16.15    Wspomnienia o śp. Profesorze Krzysztofie Jędrzejko;
               - o.dr Marcelin Pietryja OFM, dyrektor Herbarium św. Franciszka w Panewnikach,
               - prof.dr hab. Henryk Klama, prorektor Akademii Techniczno-Humanistycznej  w Bielsku-Białej,
               - dr hab. Adam Stebel, kierownik Katedry Botaniki Farmaceutycznej i Zielarstwa,
               - z tomiku wierszy naszego Profesora i Przyjaciela;
- 16.35    Klauzula sumienia dla farmaceutów:
                Kongres FIPC  (Międzynarodowa Federacja Farmaceutów Katolickich) w Paryżu (22-23.IX.br.)
                - mgr farm., mgr teol. Małgorzata Prusak, Zarząd Główny SFKP,   (www.sfkpgdansk.pl);
- 16.55    Stowarzyszenie Farmaceutyczne Lege Artis – nowa jakość w środowisku farmaceutycznym
                - mgr farm. Justyna Kiedrowska, prezes;
- 17.o5   Zaproszenie farmaceutów do współpracy z Apostolstwem Chorych:
               - ks.dr Wojciech Bartoszek, Krajowy Duszpasterz Apostolstwa Chorych;
- 17.15    Farmaceuci w SFKP i duszpasterstwie służby zdrowia – aktualna działalność i plany
               - mgr farm. Piotr Klima, Zarząd Główny SFKP, wiceprezes SF LA;
- 17.2o    Dyskusja i zakończenie sesji;
- 17.45    Przejście do kościoła na Mszę św.

Zapraszamy do zwiedzenia wystaw oraz do stolika organizatorów:  informacje, materiały, obrazki
z treścią Modlitwy Farmaceuty i reprodukcją obrazu świętych Kosmy i Damiana, Akt Zawierzenia Farmaceutów Polskich Matce Bożej Jasnogórskiej,  czasopisma:  „Apostolstwo Chorych”,  „Biuletyn SFKP”, „Integracja” i inne, zaproszenia na pielgrzymki, rekolekcje farmaceutów i służby zdrowia, spotkania integracyjne, dokumentacja archiwalna działalności. Zapraszamy do stoiska Herbarium św. Franciszka na degustację ziołowych herbatek
i „sernika raciborskiego”.

Serdecznie dziękujemy Władzom Dziekańskim Wydziału Farmaceutycznego
za  zrozumienie,  życzliwość i pomoc w przygotowaniu uroczystości.

Jak zawsze przy okazji tej Mszy św. zapowiadamy tradycyjną Mszę św. Noworoczną Farmaceutów:
zapraszamy w dniu 3 stycznia 2013r (cz.) o g.16.oo do Bazyliki oo.Franciszkanów w Katowicach-Panewnikach.
Koleżanki i Koledzy chcących włączyć się w przygotowanie tych przedsięwzięć prosimy o kontakt
z organizatorami reprezentującymi Stowarzyszenie Farmaceutów Katolickich Polski i Stowarzyszenie Farmaceutyczne Lege Artis:  mgr farm. Justyna Kiedrowska  i  mgr farm. Piotr Klima
mail: legeartis2012@tlen.pl  k.664028336,  romciak@ onet.eu   k.602453337,  klimafarm@wp.pl    k.501088491

Informacje szczegółowe na stronie Parafii Miłosierdzia Bożego: www.milosierdziesc.glt.pl   oraz   www.kdsz.pl

Do miłego zobaczenia na pielgrzymim szlaku, tym razem do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Sosnowcu. Niech będzie to dla nas piękna okazja wspólnej modlitwy, a także spotkania z naszym Profesorami oraz Koleżankami i Kolegami ze studiów i w zawodzie.

Pragniemy zachęcić Koleżanki i Kolegów Farmaceutów oraz Studentów do zainteresowania się działalnością Stowarzyszenia Farmaceutów Katolickich Polski (SFKP). Zapraszamy na organizowane przez nas rekolekcje, pielgrzymki, spotkania modlitewne
 i integracyjne, ciekawe wykłady i dyskusje oraz inne formy pracy. Współpracujemy z Katolickim Stowarzyszeniem Lekarzy Polskich(KSLP),  Katolickim Stowarzyszeniem Pielęgniarek i Położnych Polski (KSPiPP),  Katolickim Stowarzyszeniem Diagnostów Laboratoryjnych (KSDL), Duszpasterstwem Służby Zdrowia,  Duszpasterstwem Chorych,  Apostolstwem Chorych.

   Terminy spotkań SFKP do końca 2012 roku            (Koła pracujące i w organizacji)
- ogólnopolskie:         5-7.X. Chludowo k/Poznania – Ośrodek Rekolekcyjny Misjonarzy Werbistów
- Koło SFKP diecezji katowickiej:                  9.X. (wt.) o g.10.3o w Świętochłowicach
- Koło SFKP diecezji sosnowieckiej:            25.X. (cz.) o g.18.oo w Sosnowcu
- Koło SFKP diecezji gliwickiej:                    8.XI. (cz.) o g.18.oo w Gliwicach
- Koło SFKP diecezji opolskiej:                    23.XI. (pt.) o g.18.oo w Raciborzu
- Koło SFKP diecezji częstochowskiej:        30.XI .(pt.) o g.18.oo w Częstochowie
- Koło SFKP diecezji bielsko-żywieckiej:    14.XII.(pt.) o g.18.oo w Bielsku-Białej
Informacje szczegółowe: ww. telefony, adresy mailowe i strony www.


SZCZĘŚĆ BOŻE  polskiej  farmacji !