Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

Ważne spotkanie z posłem

data: piątek, 14 maj 2010

Spotkanie z posłem na Sejm RP w sprawie projektu wprowadzenia wymogu posiadania kas fiskalnych przez lekarzy i lekarzy dentystów
 

12 maja br. członkowie Prezydium ORL wraz z przewodniczącym Komisji ORL ds. Kontaktów z Przedstawicielami Parlamentu i Samorządu spotkali się z posłem Tomaszem Tomczykiewiczem - przewodniczącym Regionu Śląskiego Platformy Obywatelskiej.

W trakcie spotkania przedstawiono opinie i protesty środowiska lekarzy i lekarzy dentystów wobec planowanego wprowadzenia wymogu posiadania kas fiskalnych przez lekarzy
i lekarzy dentystów. Wręczono Panu Posłowi stanowisko Prezydium z 17 lutego br. i apel Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z 3 marca br., podjęte w w/w sprawie.
Ponadto zapoznano posła T. Tomczykiewicza z treścią pilnego listu prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej Jacka Kozakiewicza do dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ,
a dotyczącego bulwersującego środowisko medyczne zwrotu do centrali NFZ 48 milionów złotych niewykorzystanych w 2009 roku przez Śląski Oddział NFZ.
Poruszono także problem permanentnego otrzymywania od wielu lat z budżetu państwa niewystarczających środków na pokrycie realizacji zadań przejętych przez Śląską Izbę Lekarską od administracji państwowej (w 2009 r. było to zaledwie ok. 30 %).

 

Rafał Kiełkowski