Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

KONTROLE PIP W SZPITALACH

data: środa, 10 listopad 2010

W dniu 25.10.2010r. odbyło się z inicjatywy  Prezesa Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach – dr n. med. Jacka Kozakiewicza   spotkanie z Okręgowym Inspektorem Pracy - Panią Beatą Marynowską i Nadinspektorem  -  Panem Januszem Pieczką przy udziale  Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej - dr n. med. Tadeusza Urbana.

 
Kontrole kwestionowały możliwość łączenia w jednym zakładzie pracy umów o pracę wraz z umowami cywilno-prawnymi na świadczenie usług medycznych , zawieranych przez indywidualne praktyki lekarskie lekarzy  pozostających ze szpitalem w stosunku pracy.

 

Spotkanie pozwoliło ustalić, iż Państwowa Inspekcja Pracy  wskazuje w swoich  kontrolach  nieprawidłowości powyższych praktyk  , ponieważ taką posiada obecnie wykładnię przepisów prawa. Uczestnicy spotkania wykazali daleko idącą troskę o nadrzędny interes społeczny, związany z udzielaniem i dostępnością świadczeń medycznych, przy równoczesnej trosce o dobro pracowników.
 
 Państwowa Inspekcja Pracy stoi na stanowisku konieczności płynnego  rozwiązania problemu ujednolicenia form zatrudnienia lekarzy w zakładach opieki zdrowotnej , nie naruszającego bezpieczeństwa pacjentów ,    zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym, ale w sposób pozwalający na utrzymanie zakresu i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych na tym samym poziomie. Obecnie takiego stanu nie można uzyskać ze względu m.in. na zbyt małą dostępność lekarzy o odpowiednich kwalifikacjach, natomiast  próby uzyskania zadowalającego stanu prawnego przez ograniczanie zatrudnienia i zmuszanie lekarzy do świadczenia usług medycznych wyłącznie w ramach kontraktów cywilno-prawnych lub kontraktów zawieranych przy udziale pośredników, wydają się być niedopuszczalne.
Spotkanie wykazało konieczność ponownej, szerokiej dyskusji dotyczącej form zatrudniania  lekarzy .Potwierdziło potrzebę zorganizowania przez Śląską Izbę Lekarską w pierwszym półroczu 2011r. interdyscyplinarnej konferencji z udziałem prawników z zakresu prawa pracy,  inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy oraz kadry zarządzającej lecznictwa.
 
 
dodał

Rafał Kiełkowski