Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

Konferencja „Dehumanizacja medycyny” – apel do mediów
10 października br. w Domu Lekarza w Katowicach odbyła się konferencja „Dehumanizacja medycyny”, zorganizowana przez Śląską Izbę Lekarską i  Oddział Śląski Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich, pod honorowym patronatem Ministra Zdrowia prof. dr hab. n. med. Mariana Zembali,  ks. Arcybiskupa Wiktora Skworca, Metropolity Katowickiego oraz
dr. n. med. Jacka Kozakiewicza, Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach i  dr n. med. Elżbiety Kortyczko, Prezesa Oddziału Śląskiego Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich.
 
Zarówno podczas wykładów, jak i panelu dyskusyjnego podjęto istotną próbę zdiagnozowania zjawiska dehumanizacji w szerokim aspekcie życia społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem medycyny.  Dehumanizacja oznacza bowiem m.in. „urzeczowienie”  i pacjenta i jego lekarza, który staje się tylko „narzędziem”, służącym do naprawy defektów psychofizycznych u chorego, pracuje w coraz większym pośpiechu, wyznaczanym przez algorytmy, w potopie biurokratycznych wymogów .
Lekarzowi – wg języka administracyjnego :"świadczeniodawcy”, rozliczanemu gł. z „wyników finansowych” wobec „świadczeniobiorcy”, coraz trudniej wypełniać najwyższe standardy etyczne, jakie wiążą się z tym zawodem: dobro chorego najwyższym prawem.
Zjawisko dehumanizacji zagraża więc współczesnej medycynie, zagraża przede wszystkim pacjentom. Współczesna medycyna –podkreślali  wykładowcy-  nie może być głównie „działalnością handlową”, na której końcu jest zysk.
„Biznes jest moralnie neutralny, medycyna musi być moralna, z porządkiem etycznym”.
W odczłowieczonym, zdehumanizowanym świecie dominuje biznes, wtedy  relacja lekarz-pacjent zastępowana jest „dokonaniem transakcji”, podejście indywidualne-podejściem statystycznym, zaufanie- nieufnością, przejrzystość –tajemnicą ( handlową )  itd.  Jak to ujął prof. Jan Duława w swoim wykładzie poświęconym temu tematowi  „ z perspektywy biznesowej tezy  etyczne brzmią anachronicznie”. Tymczasem to one są i powinny zostać fundamentem relacji lekarz-chory.
Bez wspólnej debaty, która nie odbędzie się  bez pomocy mediów  i lekarze i chorzy, zostaną z tymi problemami sami. Dlatego zwracamy się o podejmowanie tej tematyki na łamach Państwa pisma. Nie tylko w formie jednorazowego podsumowania, że taka konferencja się odbyła.
Każdy z wykładowców spojrzał na zjawisko dehumanizacji w medycynie z innej strony.
Polecamy wywiad, rozmowę, podsumowanie tez ,podniesienie jednego z wielu wątków omawianych podczas tej ważnej Konferencji.

Kontakt z wykładowcami, uczestnikami panelu dyskusyjnego  oraz patronami honorowymi Konferencji można uzyskać w Dziale Informacyjno-prasowym ŚIL, jak również nagranie z jej przebiegu, zdjęcia oraz  materiały dotąd opublikowane na łamach prasy, Internetu, w radiu i telewizji.

Niżej wymienione osoby  udzielą  Państwu wyczerpujących informacji , które mogą stanowić podstawę artykułu czy wywiadu:

Dr n. med. Jacek Kozakiewicz, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
Dr n. med. Elżbieta Kortyczko, Prezes Oddziału Śląskiego Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich
 
Wykładowcy :
Ks. dr hab. n. teolog. Antoni Bartoszek
Dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Prof. dr hab. n. med. Jan Duława –kierownik naukowy Konferencji
Kierownik Katedry Chorób Wewnętrznych oraz Kliniki i Oddziału Chorób Wewnętrznych i
Metabolicznych SUM, Prorektor ds. nauki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Dr hab. n. human. Danuta Krzyżyk
Adiunkt w Katedrze Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach,
członek Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, Przewodnicząca Zespołu
Ortograficzno-Onomastycznego Rady Języka Polskiego, członek Koła Współpracowników Zespołu
Języka Religijnego Rady Języka Polskiego

Ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer
Adiunkt w Katedrze Teologii Moralnej i Katolickiej Nauki Społecznej na Uniwersytecie Śląskim w
Katowicach
 
Moderator panelu – dr hab. n. med. Jarosław Markowski
Przewodniczący Komisji ds. Etyki Lekarskiej ORL w Katowicach