Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 36 Next Page
Page Background

Pro Medico

grudzień 2017 / styczeń 2018

2

od redakcji

Biuro czynne jest

w poniedziałki, wtorki

i czwartki

od 8.00 do 16.00,

w środy od 8.00 do 17.00,

a w piątki

od 8.00 do 15.00

32 60 44 200

– główny numer,

informacja o numerach wewnętrz-

nych ŚIL

32 60 44 257

– FAX

32 60 44 210

– Dział Rejestru

Lekarzy

32 60 44 220

– Dział Prywatnych

Praktyk

32 60 44 225

– Ośrodek Kształce-

nia Lekarzy

32 60 44 230

– Składki

32 60 44 235

– Dział Księgowy

32 60 44 237

– Główna Księgowa

32 60 44 240

– Biuro Okręgowego

Rzecznika Odpowiedzialności Zawo-

dowej w Katowicach

32 60 44 251

– Dyrektor Biura ŚIL

32 60 44 253

– Sekretariat ŚIL

32 60 44 290/91

– Dział admini-

stracyjno-gospodarczy

32 60 44 264

– Redakcja pisma

„Pro Medico”

biuletyn@izba-lekarska.org.pl

32 60 44 260 –

Dział Informacyj-

no-prasowy

mediasil@izba-lekarska.org.pl

Rzecznik prasowy:

dip@izba-lekarska.org.pl

32 60 44 262

– Ogłoszenia i rekla-

my w„Pro Medico"

biuletyn@izba-lekarska.org.pl

32 60 44 265

– Zespół Radców

Prawnych

32 60 44 270

– Sekretariat Komisji:

Bioetycznej, Konkursowej i Etycznej

32 60 44 280

– Sekretariat Okrę-

gowego Sądu Lekarskiego w Kato-

wicach

Śląska Izba

Lekarska

Od redakcji

Komunikat

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach uprzejmie informuje, że

XXXVIII Okręgowy Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy

odbędzie się 23-24 marca 2018 r.

w Domu Lekarza w Katowicach, ul. Grażyńskiego 49a.

Początek obrad w godzinach przedpołudniowych.

Próba jasełkowych aktorów w ujęciu Vlastimira Hoffmana (1881-1970), który kon-

tynuował (po Malczewskim) symboliczno-alegoryczny nurt w polskimmalarstwie.

Nasze noworoczne marzenia

Przed wielu, wielu laty, w poprzednim wieku i w innej epoce, zdarzyło mi się wyjechać

do jednego z krajów Ameryki Północnej, by – bez pozwolenia na pracę – jednakowoż

ją czasowo podjąć. Możliwości miałam ograniczone. Szczerze – nie odpowiadało mi nic

z tego, co robili tam, również czasowo, moi rodacy. W końcu ktoś rzucił hasło:

a może

zbieranie pieczarek?

To było to! Oczami wyobraźni widziałam spełniające się marzenie:

ukwiecona, pachnąca łąka, a na niej ja, brodząc w trawie, zbieram białe kapelusze.

I jeszcze mi za to płacą. Kiedy zawieziono mnie do bossa, pana Zonga (emigranta z Sin-

gapuru), ten zatarł na mój widok pulchne rączki. Od razu też zaprowadził do niskiego,

długiego budynku bez okien. Tam pokazał, jak spędzę najbliższe noce, od dwudziestej

do ósmej rano: po wczołganiu się jedną połową ciała do piętrowego, ciemnego i wilgot-

nego „regału”, należy dokonywać zbiorów, uważając, by ta druga, wystająca część, nie

wypadła na podłogę. Czułam jego wzrok, gdy demonstrowałam swoje umiejętności...

Dobry research to jedna z podstaw udanego życia – pamiętajmy o tym, robiąc pla-

ny na nowy, 2018 rok. I oby każdy nasz dzień był jak spacer po słonecznej łące.

I żeby nasze wszystkie marzenia spełniły się, bez kompromisów i wyjątków. Tak

po prostu.

Grażyna Ogrodowska

zastępca redaktora naczelnego „Pro Medico”

g.ogrodowska@izba-lekarska.org.pl

GALERIA