Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 36 Next Page
Page Background

1

Pro Medico

grudzień 2017 / styczeń 2018

W

numerze:

Z mojego punktu widzenia

1

Od redakcji

2

Działo się niemało

3-6

Apele, uchwały

6-7

Delegaci wybrani na XXXVIII Okręgowy Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy

7-10

Prawo medyczne

10-11

150 lat Lwowskiego Towarzystwa Lekarskiego

11

Kursy i konferencje

12

Ochrona zdrowia. Szpitale powiatowe w sieci

13-14

Onkologia – jak dogonić Europę?

14-15

Delegatury

16

IV Andrzejki Stomatologiczne

17

Młodzi lekarze

18

Z sukcesów lekarzy ŚIL

19-20

Jubileusze w GCM w Katowicach-Ochojcu

21

Echa publikacji. Reklama w ochronie zdrowia

22-23

Felieton

23

Medyczne ślady wędrówek po świecie

24

Notatki z podróży

25-26

Sport

26

Kultura. Pro Memoria 2017

27

Wspomnienia, nekrologi

28-29

Ogłoszenia

30-32

Z mojego punktu

widzenia

Życzymy spokojnych, zdrowych, pełnych ciepła i radości

Świąt Bożego Narodzenia

oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym, 2018 roku.

Aby był szczęśliwy dla nas i naszych Bliskich

Jacek Kozakiewicz

wraz

z Okręgową Izbą Lekarską

Gdyby ktoś chciał zrobić zestawienie najczęściej – i od wielu lat

– zgłaszanych przez samorządy lekarskie (w tym ŚIL) postulatów,

na pierwszym miejscu znalazłby się wzrost nakładów na publicz-

ną ochronę zdrowia. Po dramatycznych tygodniach akcji pro-

testacyjnej środowiska medycznego, z lekarzami rezydentami

na czele, Sejm przyjął nowelizację ustawy o świadczeniach opieki

zdrowotnej. W przyszłym roku na zdrowie ma być przeznaczone

„niemniej niż 4,67 proc. PKB”, a„nakłady na ochronę zdrowia będą

stopniowo wzrastać do poziomu 6 proc.” Przejrzałem stenogram

z posiedzenia Sejmowej Komisji ds. Zdrowia (8 listopada br.),

kiedy omawiano nowelizację. Minister Radziwiłł odpierał zarzu-

ty opozycji o „ślimaczym tempie” wzrostu i o tym, że

„w 2025 r.

6% PKB (obojętne, jaka będzie wartość nabywcza złotówki) nadal

stawiać nas będzie w ogonie Europy”.

Tłumaczył, że

„zamiast 6%

wpisać 6,8%, to trzeba mieć świadomość tego, ile to jest pieniędzy,

na dzisiaj, jest to około 15 mld zł różnicy rocznie. (...) Mówimy o kolo-

salnych pieniądzach, które mogą w istotny sposób zaważyć na rów-

nowadze finansów publicznych

”. Tak więc na realizację postulowa-

nego przez nas realnego wzrostu nakładów do 6,8% PKB przyj-

dzie nam jeszcze poczekać. Tymczasem oczekiwania wobec nas

są coraz większe, coraz szersza odpowiedzialność, a biurokracja

nadal „króluje”... Szansa na szybszą zmianę wymaga, moim zda-

niem, solidarnej postawy Koleżanek i Kolegów, uwzględniającej

racje różnych grup zawodowych i wymagającej niekiedy przej-

ściowych ustępstw.

Zbliża się termin XXXVIII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-

Wyborczego (23-24 marca). Jak informuje Okręgowa Komisja

Wyborcza, na ogólną liczbę 391 mandatów (315 dla lekarzy

i 76 dla lekarzy dentystów) wybranych zostało 262, co stanowi

67% ogólnej liczby mandatów, w tym: – 225 lekarzy (71% liczby

mandatów dla lekarzy) – 37 lekarzy dentystów (49% liczby man-

datów dla lekarzy dentystów). To oczywiście tylko statystyka.

Każdy mandat oznacza określoną Osobę: lekarza lub lekarza den-

tystę, który został obdarzony przez Koleżanki i Kolegów ogrom-

nym zaufaniem. Dlatego już teraz serdecznie gratuluję wybranym

Delegatom i raz jeszcze dziękuję wszystkim, którzy oddali głos.

Pod koniec kolejnego roku warto przypomnieć o naszym pio-

nierskim programie „Składki wracają do lekarzy”. Każdy z nas,

kto jeszcze nie korzystał z tego programu, będzie miał 1 stycznia

2018 r. do swojej dyspozycji kwotę 360 zł, którą może przezna-

czyć np. na zakup książki medycznej, prenumeratę fachowego

periodyku czy opłatę wpisowego w konferencji naukowej. Szcze-

góły na naszej stronie internetowej lub w siedzibie Izby.

Kiedy 16 grudnia 2015 r. pod pomnikiem poległych Górników

KWK „Wujek” odsłanialiśmy pamiątkową tablicę ufundowaną

przez ŚIL, wiele razy padały słowa o wierności lekarzy przysiędze

Hippokratesa, tej wierności, jaką okazywali w trudnych czasach

polskiej historii. Dziś przed Domem Lekarza stoi popiersie Hip-

pokratesa, jako symbol nie tylko ponadczasowych założeń hip-

pokratejskiej medycyny, ale i tych wartości, dla których tak wielu

poświęciło tak wiele.