Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
BIP
Komisja stomatologiczna
ProMedico
AAA

Zespół ds. Orzekania i Opiniowania Sądowo-Lekarskiego w sprawach cywilnych oraz pracy i ubezpieczeń społecznychPrzewodniczący 

 

Ryszard Szozda

 

kontakt :E-mail r.szozda@izba-lekarska.org.pl

 

Zastępcy przewodniczącego 

Teresa Bieńko 

 

Jolanta Rynowska - Wiśniewska

 

Sekretarz 

Ewa Paszek

 

Członkowie 

Agnieszka Pawlik, Andrzej Postek, Andrzej Sielańczyk, Gabriela Muś, Jarosław Markowski,  Jacek Kocot,Krzysztof Szczechowski, Małgorzata Dosiak, Jacek Gawron, Grzegorz Grudnik, Jan Pruszowski, Urszula Urbanowicz 

 

Opiekun Zespołu

 

Wioleta Szwajnoch

 

kontakt : tel. 32 60-44-231, E-mail w.szwajnoch@izba-lekarska.org.pl

 

Zadania

  • opiniowanie lekarzy przedłużających wpis na listy biegłych prowadzonych przez Prezesów Sądów Okręgowych lub starających się o taki wpis po raz pierwszy - na zlecenie Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej
  • przedstawianie opinii i wniosków w sprawach dotyczących lekarzy orzekających i wydających opinie w sprawach z zakresu prawa cywilnego oraz pracy i ubezpieczeń społecznych;
  • współpraca z sądami powszechnymi w zakresie wskazywania lekarzy zainteresowanych wydawaniem opinii w sprawach cywilnych oraz pracy i ubezpieczeń społecznych;
  • organizowanie spotkań naukowo-szkoleniowych, dyskusyjnych i innych także z udziałem przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, ZUS, NFZ;
  • propagowanie funkcji biegłego sądowego i orzecznika;
  • informowanie o publikacjach z zakresu opiniowania sądowo-lekarskiego i orzecznictwa;
  • współpraca z biegłymi z innych gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła i innych umiejętności oraz lekarzami orzekającymi;
  • przedstawianie wybranych zagadnień dotyczących pracy zespołu Prezesowi ORL, Prezydium ORL, członkom ORL.

 

Z historii działalności Zespołu

Zespół ds orzekania i opiniowania sądowo-lekarskiego został powołany uchwałą Okręgowej Rady lekarskiej w roku 2010.

W roku 2016 doszło do podziału zadań i kompetencji - wyodrębniono dwa zespoły - kontynuatora tj. Zespół ds orzekania i opiniowania sądowo-lekarskiego w sprawach cywilnych oraz pracy i ubezpieczeń społecznych a także osobny Zespół do spraw opiniowania sądowo-lekarskiego w sprawach odpowiedzialności zawodowej i karnych.

W roku 2018 przewodniczący Zespołu Ryszard Szozda został wybrany przez Naczelną Radę Lekarską kierownikiem Ośrodka ds opiniowania sądowo-lekarskiego i orzecznictwa Naczelnej Izby Lekarskiej a Tadeusz Urban został na wniosek kierownika Ośrodka członkiem  Rady tego Ośrodka.

Ryszard Szozda jest także członkiem Komitetu Naukowego 4 Kongresu Nauk Sądowych, który odbędzie się w dniu 23.11.2019 w Warszawie.


 

 

 

 

Załączniki