Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
BIP
Komisja stomatologiczna
ProMedico
AAA

Komisja ds. Kształcenia PodyplomowegoPrzewodnicząca: Halina Borgiel-Marek

Członkowie: Anna Pikiewicz-Koch, Iwona Rogala-Poborska, Jan Miczek, Krystyna Kubicka, Jacek Kocot, Agnieszka Jędzura, Marek Potempa, Tadeusz Morawiec, Rafał Rój, Zbigniew Bizoń, Alina Stępnik-Mardzyńska, Wanda Molenda, Małgorzata Błaszczyńska, Krzysztof Siemianowicz, Jacek Gawron, Joanna Staśko-Ortoli, Andrzej Siudyka, Aleksandra Sommerlik-Biernat, Katarzyna Michalska-Małecka, Jerzy Rdes, Anna Wąsek, Krzysztof Musialik


 

opiekun komisji: Jolanta Swoboda

kontakt: tel. 32 60-44-216, mail: j.swoboda@izba-lekarska.org.pl

 

 

Do zadań Komisji Kształcenia Podyplomowego należy:

1/ koordynacja prac Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w zakresie doskonalenia zawodowego przed- i podyplomowego w zawodach medycznych,

2/ przygotowywanie projektów uchwał, opinii i stanowisk Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach sprawie doskonalenia zawodowego przed- i podyplomowego, w szczególności:

 - projektów opinii nadsyłanych projektów aktów prawnych, projektów stanowisk w sprawie

 - aktualnych zdarzeń oraz zapytań kierowanych do Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach,

3/ monitorowanie procesów legislacyjnych w zakresie przed- i podyplomowego doskonalenia zawodowego lekarzy i innych zawodów medycznych - staży podyplomowych, specjalizacji, kształcenia ustawicznego i nabywania szczególnych umiejętności,

4/ wnioskowanie o współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej. CMKP, KREL, CEM, KAUM, towarzystwami medycznymi, kolegiami lekarzy specjalistów, medycznymi samorządami zawodowymi i innymi organizacjami w zakresie kształcenia medycznego i prezentacja stanowisk Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w ramach tej współpracy,

5/ tworzenie i aktualizacja banku kandydatów na przedstawicieli i ekspertów Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do różnych gremiów decydujących o organizacji kształcenia medycznego,

6/ stworzenie forum do dyskusji i wypracowania docelowego systemu kształcenia podyplomowego lekarzy i zasad jego finansowania,

7/ opiniowanie wniosków podmiotów zamierzających prowadzić kształcenie podyplomowe.

8/ prowadzenie lub udział w organizowaniu doskonalenia zawodowego lekarzy

 


Załączniki