Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
BIP
Komisja stomatologiczna
ProMedico
AAA

O zwrocie do centrali NFZ kwoty 48 mln złotych - 05.2010 W związku z informacją podaną do mediów w ubiegłym tygodniu przez rzecznika Śląskiego Oddziału NFZ Pana Jacka Kopocza o zwrocie do centrali NFZ kwoty 48 mln złotych po rozliczeniu ubiegłego roku ze względu na tzw. szpitalne niewykonania, Pan Prezes Jacek Kozakiewicz zwrócił się do Dyrektora Oddziału o pilne udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:


1/ dlaczego nie dokonano w 2009 roku (zwłaszcza w końcowym okresie roku) stosownych przesunięć środków, w związku z zagrożeniem nie wykonania zakontraktowanych świadczeń przez niektóre szpitale?


2/ jaka jest wartość na dzień dzisiejszy świadczeń medycznych wykonanych w 2009 r. przez szpitale województwa śląskiego ponad zawarte kontrakty?

 

 Odpowiedź z NFZ:

Otrzymaliśmy odpowiedź dyrektora Śląskiego oddziału Wojewódzkiego NFZ w sprawie niewykorzystanych i przekazanych do centrali NFZ środków finansowych przeznaczonych na finansowanie świadczeń w 2009 roku.

 

 

 

Narodowy Fundusz Zdrowia

Śląski Oddział Wojewódzki w Katowicach

znak: WEF-II/075-5/1913/bu/201O

Katowice, dnia 21 maja 2010 r.

 

Szanowny Pan

Jacek Kozakiewicz

Prezes

Okręgowej Rady Lekarskiej

ul. Grażyńskiego 49a

40-126 Katowice

 W odpowiedzi na pismo znak ŚIL/2998/10 z dnia 10 maja 2010 r. uprzejmie wyjaśniam, że wprowadzenie zmian w planie finansowym obowiązującym w roku 2009 (dokonanie przesunięć) możliwe było do dnia 29 grudnia 2009 r. Pragnę podkreślić, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ( Dz. U. Nr 81, poz.484) ostateczny termin rozliczenia umów realizowanych w 2009 r. upływał z dniem 14 lutego 2010 r, tj. w 45 dniu po upływie okresu rozliczeniowego. Jak wynika z powyższego ostateczne rozliczenie umów pozwalające na określenie wysokości zarówno nadwykonań jak i niedowykonań odbywa się w okresie, w którym nie ma możliwości dokonywania przesunięć w planie finansowym.

Dyrektor ŚOWNFZ działając w oparciu o zapisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1027 z póź. zm.) oraz art. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. Z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z póź. zm.) dołożył wszelkich starań w celu maksymalnego wykorzystania środków zabezpieczonych w planie finansowym na rok 2009. Dowodem tego są podpisane ze świadczeniodawcami w terminie do 14 lutego 2010 r. 1 648 aneksy/ugody pozasądowe na podstawie, których wartość świadczeń wykonanych poza limitem w 2009 r. została zmniejszona do kwoty 102 mln zł (w tym w leczeniu szpitalnym do kwoty 73 mln zł. Pragnę dodać, że wartość świadczeń ponadlimitowych określona na podstawie danych na dzień 27 stycznia 2010 r., wynosiła około 302 mln zł.

Jednocześnie informuję, że nadal trwa proces podpisywania ze świadczeniodawcami ugód sądowych na podstawie, których realizowana jest zapłata za świadczenia ponadlimitowe wykonane w 2009 r. w trybie zagrożenia życia.

 

Z poważaniem

Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego

Narodowego Funduszu Zdrowia

Zygmunt Klosa

 

 

(Orginał pisma w załącznikach)

 

 

 

dodał 

Przemysław Skiba

Załączniki