Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
BIP
Komisja stomatologiczna
ProMedico
AAA

Pytania i odpowiedzi dotyczące przepisywania leków - 08.2013   W związku z pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi procesu leczenia pacjentów oraz oceny jego prawidłowości przez NFZ, które zostały zgłoszone przez lekarzy diabetologów, Śląska Izba Lekarska w Katowicach w dniu 23 sierpnia 2012 r. wystąpiła do Dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania.

1.    Czy lekarz pracujący w poradni diabetologicznej, który posiada specjalizację z zakresu chorób wewnętrznych i diabetologii może podczas wizyty diabetologicznej na stałe przepisywać pacjentowi inne refundowane leki (niediabetologiczne), stosowane np. w leczeniu nadciśnienia tętniczego, zaburzeń rytmu serca, niewydolności serca, zaburzeń lipidowych, choroby wieńcowej, a zlecone przez lekarza rodzinnego lub lekarza kardiologa?
-  Czy lekarz diabetolog może przepisać ww. leki na podstawie dokumentów przedstawionych przez pacjenta np. wypis ze szpitala zawierający rozpoznanie choroby i informacje dotyczące zaleconego leczenia lub wyniki badań w których stwierdzono nieprawidłowości (np. nieprawidłowy wynik badania Lipidogram z poradni lekarza rodzinnego)?

2.    Czy lekarz diabetolog, który podczas wizyty diabetologicznej stwierdził u pacjenta np. wysokie ciśnienie tętnicze krwi, zaburzenia rytmu serca, infekcję dróg moczowych lub zaburzenia lipidowe może, w przypadku gdy pacjent nie był do tej pory leczony na te schorzenia, ustalić dla niego prawidłowe leczenie i wystawić recepty na refundowane leki?
-    Czy na kolejnych wizytach diabetologicznych lekarz diabetolog może kontynuować rozpoczęte leczenie farmakologiczne na ww. schorzenia, czy też osobą właściwą do tego jest lekarz podstawowej opieki zdrowotnej?

3.    Czy lekarz ma prawo wystawić receptę na refundowany antybiotyk pacjentowi, u którego nie przeprowadzono badania posiewowego?
4.    Pod jakim adresem internetowym należy szukać informacji o rejestracji leku, aby jego ordynowanie było zgodne z wymogami NFZ?

      W dniu 4 września 2012 r. Śląska Izba Lekarska otrzymała pismo p.o. Dyrektora ŚOW NFZ pana Marcina Pakulskiego, zawierające odpowiedzi na postawione przez lekarzy diabetologów pytania.

     Na zadane pytania w piśmie z dnia 26 września 2012 r. odpowiedział również nowo powołany Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia pan Grzegorz Nowak. Z uwagi na to, że udzielone przez Dyrektora ŚOW NFZ odpowiedzi mogą mieć znaczenie również dla lekarzy innych specjalności, w załączeniu zamieszczamy treść obu pism.  

 

 

dodał: Tomasz Gawlik


Załączniki