OGŁOSZENIE dot. ofert na wykonanie usługi w zakresie Administratora systemów informatycznych

Śląska Izba Lekarska w Katowicach zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi w zakresie Administratora systemów informatycznych. Do składania ofert zapraszamy osoby fizyczne lub podmioty prowadzące działalność gospodarczą (umowa cywilno-prawną, umowa o pracę lub outsourcing.)

 

Zakres obowiązków:

administracja siecią LAN, WLAN, WAN
administracja serwerowymi systemami komputerowymi
administracja systemami i aplikacjami wspomagającymi pracę systemów serwerowych
zarządzanie sprzętem serwerowym oraz urządzeniami zapewniającymi ciągłość pracy
opracowywanie i nadzorowanie nowych projektów sieciowych wraz z przygotowaniem dokumentacji
monitorowanie pracy urządzeń sieciowych
diagnostyka problemów, usuwanie awarii i usterek
współpraca przy przygotowaniu, wdrażaniu oraz respektowaniu przez pracowników dokumentacji ochrony danych osobowych
współpraca przy przeprowadzaniu okresowych sprawdzeń,
współpraca podczas przeprowadzania procesu analizy ryzyka
nadzór nad naprawą oraz likwidacją urządzeń komputerowych.
kontrola przeglądu i konserwacji systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych
zabezpieczenie systemów służących do przetwarzania danych osobowych przed działaniem oprogramowania złośliwego
dostosowanie systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych
do wymogów RODO
zabezpieczenie pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe,
ochrona przed zagrożeniami pochodzącymi z sieci publicznej.


Wymagania:

praktyczna znajomości systemów operacyjnych Microsoft Windows Server, Linux
praktyczna znajomości technologii sieciowych TCP/IP, LAN/WLAN/WAN/VPN
praktyczna znajomość protokołów sieci LAN, WLAN,
praktyczna znajomość protokołów routingu,
praktyczna znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem systemów operacyjnych i sieci teleinformatycznych,
praktyczna znajomość/umiejętność obsługi routerów, przełączników, firewalli, firm Cisco, Juniper, Fortinet, Aruba
praktyczna znajomość zagadnień QoS,
praktyczna znajomość zagadnień monitoringu infrastruktury sieciowej,
praktyczna znajomość technologii i okablowania Ethernet (UTP i Fiber Optic) oraz zasad tworzenia połączeń w szafach krosowniczych,
wykształcenie inżynierskie informatyczne lub kierunki pokrewne
pięcioletnie doświadczenie jako administrator sieci LAN, WAN
kilkuletnie doświadczenie jako administrator systemów firewall i VPN
wiedza z zakresu sieci bezprzewodowych i telefonii IP
umiejętność tworzenia skryptów oraz diagnostyki problemów sieciowych
dyspozycyjności, samodzielności, kreatywności
znajomość języka angielskiego na poziomie B1

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom w niniejszym ZAPYTANIU OFERTOWYM oraz została uznana za najkorzystniejszą

 

Ofertę należy złożyć w Śląskiej Izbie Lekarskiej w Katowicach ul. Grażyńskiego 49a, w budynku siedziby Zamawiającego nie później niż do 30.11.2019 r. z napisem lub tytułem: OFERTA NA: Pełnienie funkcji Administratora systemów informatycznych.

 

Zamawiający może odstąpić od postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podawania przyczyn.
  

Podmiot udostępniający informację Śląska Izba Lekarska
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2019-11-20
Ostatnia zmiana/ data zmiany Tomasz Gawlik 2019-11-20
Ilość odsłon artykułu 390