UCHWAŁA Nr 47/2018 ORL

 UCHWAŁA NR 47/2018

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
w dniu 20 czerwca 2018 r.

 

w sprawie: udzielenia Prezesowi Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach upoważnienia do wykonywania uprawnień przypisanych w Kodeksie spółek handlowych jedynemu wspólnikowi spółki z ograniczona odpowiedzialnością
 

 

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, na podstawie art. 156 ustawy z dnia 15.09.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1577 ze zm.), art. 5 pkt. 23 w związku z art. 25 pkt. 4 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 168), postanawia, co następuje:

§1

Upoważnić Tadeusza Urbana - Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do wykonywania uprawnień przysługujących Śląskiej Izbie Lekarskiej jako jedynemu wspólnikowi w spółce Dom Lekarza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach i podejmowania decyzji w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności spółki w roku 2017 zgodnie ze stanowiskiem ORL.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

               Sekretarz                                                          Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                          Okręgowej Rady Lekarskiej

           Krystian Frey                                                 Tadeusz Urban
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2018-06-20
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-07-22
Ilość odsłon artykułu 932