UCHWAŁA Nr 6/2016 ORL

 UCHWAŁA Nr 6/2016

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 16 marca 2016 r.

 


w sprawie: przyjęcia sprawozdania Okręgowej Rady Lekarskiej za rok 2015.

 


Działając na podstawie art. 25 pkt. 6 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2015 r. poz. 651 ze zm.) Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach postanawia co następuje:


§1

Przyjąć sprawozdanie Okręgowej Rady Lekarskiej za rok 2015, stanowiące załącznik
nr 1 do niniejszej uchwały, celem przedstawienia go Okręgowemu Zjazdowi Lekarzy
do zatwierdzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

                Sekretarz                                                                     Prezes
   Okręgowej Rady Lekarskiej                                          Okręgowej Rady Lekarskiej

             Krystian Frey                                                           Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2016-03-16
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2016-05-01
Ilość odsłon artykułu 2752