UCHWAŁA Nr 9/2017 w sprawie: potwierdzenia wyników wyborów w poszczególnych rejonach wyborczych i ogłoszenia listy wybranych delegatów

Uchwała nr 9/2017
Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach
z dnia 26 października 2017 r.

 

w sprawie: potwierdzenia wyników wyborów w poszczególnych rejonach wyborczych i ogłoszenia listy wybranych delegatów

 

Okręgowa Komisja Wyborcza, na podstawie art. §3 ust. 1 pkt. 13 Regulaminu okręgowej komisji wyborczej stanowiącego załącznik do uchwały nr 15 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu okręgowej komisji wyborczej, §29 ust. 4 i §45 ust. 1 Regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych stanowiącego załącznik do uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r., po dokonaniu kontroli dokumentacji wyborów w rejonach wyborczych,
postanawia:

§1
1. Potwierdzić wyniki głosowania i wyborów delegatów w poszczególnych rejonach wyborczych.
2. Wyniki głosowania i wyborów delegatów, z podziałem na rejony wyborcze, stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§2
Zobowiązać Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach do opublikowania w biuletynie Śląskiej Izby Lekarskiej (Pro Medico) oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Śląskiej Izby Lekarskiej wyników wyborów, o których mowa w §1 uchwały.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

               Sekretarz                                                                                    Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej                                                   Okręgowej Komisji Wyborczej

       Marek Gmerczyński                                                                      Stanisław Borysławski

Podmiot udostępniający informację inny
Autor/Data powstania Stanisław Borysławski 2017-10-26
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2017-10-28
Ostatnia zmiana/ data zmiany Tomasz Gawlik 2017-10-30
Ilość odsłon artykułu 1337