UCHWAŁA Nr 145/2012 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 145/2012

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 28 marca 2012 r.


w sprawie: ustanowienia nagrody za uzyskanie najlepszych wyników Lekarskiego
Egzaminu Państwowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego


Na podstawie art. 5 pkt 19 i 23 w związku z art.25 pkt.4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r.
o izbach lekarskich (Dz.U. 2009 nr 219, poz. 1708) oraz zgodnie z upoważnieniem
ORL w Katowicach z dnia 13.01.2010 r. (uchwała ORL nr 2/2010) Prezydium
Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach postanawia:
§ 1
1. Ogłosić konkurs dla lekarzy i lekarzy dentystów członków Śląskiej Izby Lekarskiej
którzy przystąpią do Lekarskiego Egzaminu Państwowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego w sesji wiosennej w 2012 roku.
2. Ustanowić nagrodę w wysokości 1000 zł netto dla osób, które uzyskają najlepsze
wyniki w egzaminach wymienionych w punkcie 1.
§ 2
Nagroda zostanie wypłacona po ogłoszeniu wyników każdej edycji Lekarskiego
Egzaminu Państwowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego.
§ 3
Nagroda zostanie wypłacona trzem lekarzom, którzy uzyskali kolejno najlepsze wyniki
Lekarskiego Egzaminu Państwowego oraz trzem lekarzom dentystom, którzy uzyskali
kolejno najlepsze wyniki Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego.
§ 4
Do realizacji uchwały zobowiązać Głównego Księgowego ŚIL
§ 5
Nadzór nad realizacją niniejszej uchwałę powierzyć Skarbnikowi ORL.
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                      Sekretarz                                                                     Prezes
      Okręgowej Rady Lekarskiej                                       Okręgowej Rady Lekarskiej

                Andrzej Postek                                                        Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2012-03-28
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2012-05-30
Ostatnia zmiana/ data zmiany Tomasz Gawlik 2012-05-30
Ilość odsłon artykułu 6692