UCHWAŁA Nr 25/2015 ORL

UCHWAŁA NR 25/2015

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
w dniu 24 czerwca 2015 r.

 


w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki „Dom Lekarza” sp. z o.o. z działalności w roku 2014

 


Na podstawie art. 219 §3 ustawy z dnia 15.09.2000 r. – Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. nr 90 poz. 1037 z późn. zm), w związku z art. 5 pkt. 23 w związku z art. 25 pkt. 4 ustawy z dnia 2.12.2009r. (Dz.U. z 2015r. poz. 651) o izbach lekarskich, Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach postanawia co następuje:

§1

Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki „Dom Lekarza” sp. z o.o. w Katowicach z działalności w roku 2014 w wersji stanowiącej załącznik do uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

                Sekretarz                                                                            Prezes
 Okręgowej Rady Lekarskiej                                           Okręgowej Rady Lekarskiej

            Krystian Frey                                                               Jacek Kozakiewicz

 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2015-06-24
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2015-08-15
Ilość odsłon artykułu 3722