Obwieszczenie o wynikach wyborów - całość

OBWIESZCZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KATOWICACH
z dnia 30 września 2009 r.
o wynikach wyborów delegatów na VI kadencję 2009 – 2013

 

Na podstawie § 49 ust. 1 uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej nr 16/08/V z dnia 19 września 2008 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych organów i tych delegatów oraz uchwały nr 5/2009 Okręgowej Komisji Wyborczej Katowicach z dnia 30 września 2009 r. w sprawie potwierdzenia i ustalenia wyników wyborów delegatów na okręgowy zjazd lekarzy
VI kadencji 2009 -2013, art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 18 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 1989 r. nr 30 poz. 158 z późn. zm. ) w związku z Uchwałą nr 61/2008 ORL w Katowicach z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie utworzenia rejonów wyborczych Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów delegatów na okręgowy zjazd lekarzy VI kadencji 2009 – 2013

 

Okręgowa Rada Lekarska powołała 115 rejonów wyborczych dla 15 507 lekarzy i lekarzy dentystów w tym 85 dla lekarzy i 29 dla lekarzy dentystów, oraz jeden wspólny.

Zgodnie z ustalonym kalendarzem wyborczym w okresie do dnia 26 września 2009 r. odbyło się 70 zebrań na których wybrano 278 delegatów (co daje 61,91% ogólnej liczby przysługujących mandatów), w tym 23 lekarzy dentystów.
Lista delegatów stanowi załącznik do obwieszczenia


Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej

Stanisław Borysławski

Podmiot udostępniający informację inny
Autor/Data powstania Stanisław Borysławski 2009-09-30
Wprowadził/Data wprowadzenia Przemysław Skiba 2009-10-02
Ostatnia zmiana/ data zmiany Rafał Kiełkowski 2011-09-23
Ilość odsłon artykułu 7693