UCHWAŁA Nr 32/2013 ORL

UCHWAŁA NR 32/2013

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
w dniu 12 czerwca 2013 r.

 

w sprawie: udzielenia Prezesowi ORL pełnomocnictwa do reprezentowania Śląskiej
Izby Lekarskiej na posiedzeniu Fundatora Fundacji „Lekarzom Seniorom”.

 

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23 w związku
z art. 25 pkt. 4 ustawy z dnia 2.12.2009r. (Dz.U. Nr 219 poz. 1708) o izbach lekarskich, postanawia co następuje:

§1

Upoważnić Jacka Kozakiewicza - Prezesa ORL w Katowicach do reprezentowania Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach na posiedzeniu Fundatora Fundacji „Lekarzom Seniorom” w Katowicach i głosowania zgodnie ze stanowiskiem jakie w sprawach objętych porządkiem obrad Zgromadzenia zajęła Okręgowa Rada Lekarska.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 


              Sekretarz                                                                         Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                         Okręgowej Rady Lekarskiej

         Andrzej Postek                                                           Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2013-06-12
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2013-07-14
Ilość odsłon artykułu 6097